Συνεκμετάλλευσις τοῦ Παναγίου Τάφου μὲ τοὺς αἱρετικούς!

Share:

ΠΑΕΙ καὶ τὸ ἱερώτερο προσκύνημά μας, τὸ παραδώσαμε καὶ αὐτὸ στοὺς ἀμετανόητους αἱρετικούς. Ὁ λόγος γιὰ τὸν Πανάγιο καὶ Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας. Πρόσφατα ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων ὅτι κλήθηκαν ἐκπρόσωποι τῶν αἱρετικῶν παπικῶν, τῶν μονοφυσιτῶν καὶ τῶν ἀγγλικανῶν νὰ συμβάλλουν οἰκονομικὰ γιὰ τὴν συνέχιση τῶν ἀνακαινιστικῶν ἐργασιῶν τοῦ Παναγίου Τάφου! Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει, πὼς πέρα ἀπὸ τὴ βεβήλωση, συνεκμετάλλευση καὶ στὴν οὐσία ἀπεμπόληση τοῦ ἱερώτατου προσκυνήματος στοὺς αἱρετικούς! Γιὰ τὸ σοβαρὸ αὐτὸ ζήτημα ἔγραψε ὁ κ. Ε. Κοσμίδης: «Τὸ εἰδικὸ καθεστὼς συνεκμετάλλευσης στὸν Πανάγιο Τάφο καὶ τὰ Ἱερὰ προσκυνήματα στὸ Ἰσραήλ, δὲν προσφέρονται γιὰ ἀπρόσεκτο σχολιασμό. Ἐλλοχεύει ὁ κίνδυνος οἱ ἄλλες μεριὲς νὰ παρερμηνεύσουν καὶ νὰ ἀντιδράσουν. Ὁπότε ἡ καλὴ πρόθεση νὰ ξεπερνιέται ἀπὸ τὰ γεγονότα. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν προϋπόθεση, δὲν μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε ἀσχολίαστη τὴν εἰκόνα ποὺ μᾶς προσ­έφερε μὲ περισσὴ χαρὰ ἡ ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἡ εἰκόνα τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριάρχη, νὰ ἀνταλλάσσει φιλοφρονήσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, προκαλεῖ θλίψη καὶ ἀγανάκτηση. Ἀγανάκτηση γιατί μᾶς ἔχουν ἀποδείξει οἱ Ἀρχιερεῖς μας πὼς σὲ θέματα πίστεως, δὲν ἀκολουθοῦν Πατερικὴ γραμμή, ἀλλὰ τὴ γραμμὴ τοῦ συμφέροντος καὶ τῆς διπλωματίας. Θλίψη γιατί ἔχουν προχωρήσει πολὺ στὴν ἄμβλυνση τῶν δογματικῶν διαφορῶν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς γιὰ χάρη τῆς ἐθιμοτυπίας καὶ τῶν δημοσίων σχέσεων. Μὲ μία διαφορὰ τὸ ἄσπρο τῆς ὀρθοδοξίας μαῦρο τῆς αἵρεσης δὲ γίνεται! Οὔτε μὲ κατασκευαστικὰ ντήλ, οὔτε μὲ ἄλλες τραγικὲς δικαιολογίες» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ἂς μὴ μᾶς λανθάνει ἡ «λεπτομέρεια» πὼς μὲ κάτι τέτοιες ἐνέργειες προωθεῖται ὁ λαϊκὸς οἰκουμενισμός!

Previous Article

Καθιέρωση από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ημέρας υπέρ της Ζωής του Αγέννητου Παιδιού

Next Article

Τσίπρας – Πατριάρχης προώθουν τὴν «Μακεδονικὴν Ἐκκλησίαν»

Διαβάστε ακόμα