Συνεχεῖς Ἁγιοκατατάξεις καὶ Ἐπισκοποποιήσεις!

Share:

Ἔχει πλέον ὑπερβῆ καὶ τὸν παπισμὸν εἰς τὴν ἀνακήρυξιν Ἁγίων ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, τακτικὴ διὰ νὰ ἐξευμενίση, ὁσάκις διχάζει τὴν Ὀρθοδοξίαν, Ἐπισκόπους, Ἁγιορείτας, πιστοὺς κ.ἄ. Ἐντύπωσιν πάντως προκαλεῖ ἡ ἀθρόα χειροτονία τοῦ Ἀρχιδιακόνου εἰς Τιτουλάριον… Ἡ δευτέρα βιομηχανία τοῦ Φαναρίου εἶναι ἡ παραγωγὴ Ἐπισκόπων ἄνευ ποιμνίου… ἡ πλήρης κατάλυσις τῆς ἐκκλησιολογίας. Παραθέτομεν τὸ σχετικὸν ἀνακοινωθέν:

«Συνῆλθε σήμερον, 14ην τ.μ. Ἰουνίου 2022, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος εἰς τὴν τακτικὴν συνεδρίαν αὐτῆς, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ’ ἥν:

α) εὐμενεῖ εἰσηγήσει Αὐτῆς ἐξέλεξε παμψηφεὶ τὸν Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Παΐσιον, Ἐπίσκοπον Βοηθὸν παρ’ Αὐτῇ ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον Ξανθουπόλεως, μέλλοντα ἵνα διακονήσῃ ὡς Ὑπεύθυνος ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καὶ Σταυρὸ-πηγιακῇ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία αὐτοῦ θὰ τελεσθῆ, σὺν Θεῷ, τὴν Κυριακὴν 3ην Ἰουλίου 2022, ὑπὸ τῆς Ἀ. Θ. Παναγιότητος καὶ ἑτέρων ἁγίων Ἀρχιερέων, ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, καὶ

β) κατόπιν σχετικῶν ἐκθέσεων τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, κατέταξεν εἰς τὸ Ἁγιολόγιον τῆς κατ’ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸν νέον Ἱερομάρτυρα Ἀνανίαν, Ἀρχιεπίσκοπον Λακεδαιμονίας, καὶ τὸν μακαριστὸν Ἱερομόναχον Βησσαρίωνα (Κορκολιάκον), ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος».

Previous Article

Οἰκουμενικὴ ὕβρις: «Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία κληροδοτεῖ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματος»!

Next Article

Η Επαρχιακή Σύνοδος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ζητά τώρα την κατάργηση της αναστολής του Καταστατικού