Συντονισμένον τὸ Βατικανὸν μὲ τὸν Σεβ. Ἀμερικῆς

Share:

Ὁ παπισμὸς πλέον ἐμμέσως ἀναγνωρίζει τὸν ὁμοφυλοφιλικὸν γάμον καὶ «κανονικοποιεῖ» τὴν διαστροφήν. Ἡ Ἐπιτροπὴ διὰ τὴν Δογματικὴν Διδασκαλίαν τοῦ παπισμοῦ ἀπεφάνθη, συμφώνως μὲ ἀνάρτησίν της εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ Βατικανοῦ τῆς 9ης Νοεμβρίου 2023:

«Ἡ ἐπιτροπὴ ἐπιβεβαίωσε ὅτι τὰ τρανσεξουαλικὰ ἄτομα, εἴτε ἐνήλικες, παιδιὰ ἢ ἔφηβοι, μποροῦν νὰ βαπτιστοῦν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι εἶναι «καλὰ προετοιμασμένα καὶ πρόθυμα καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωση σκανδάλου»…

Τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ἕνα τρανσέξουαλ ἄτομο μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει ὡς νονὸς ἢ νονὰ στὴ Βάπτιση εἶναι πιὸ περίπλοκο. Ἡ Ἐπιτροπὴ εἶπε ὅτι αὐτὸ «μπορεῖ νὰ ἐπιτραπεῖ ὑπὸ ὁρισμένες προϋποθέσεις»…

Σχετικὰ μὲ τὴ δυνατότητα ἑνὸς τρανσεξουαλικοῦ ἀτόμου νὰ ὑπηρετήσει ὡς μάρτυρας σὲ γάμο, ἡ Ἐπιτροπὴ σημείωσε ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα «στὴν ἰσχύουσα καθολικὴ κανονικὴ νομοθεσία» καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἐπιτρεπτό…

Τέθηκε τὸ ἐρώτημα, ἂν μποροῦν νὰ βαπτιστοῦν τὰ παιδιὰ ὁμοσυναισθηματικῶν (δηλαδὴ ἄτομα «ποὺ βιώνουν μία ἀποκλειστικὴ ἢ κυρίαρχη σεξουαλικὴ ἕλξη πρὸς ἄτομα τοῦ ἴδιου φύλου [CCC 2357]) γονέων, ἀκόμα κι ἂν υἱοθετήθηκαν ἢ συλλήφθηκαν μὲ ἄλλες μεθόδους, ὅπως ἡ παρένθετη μητρότητα…

…ὅταν δύο ὁμοφυλόφιλοι ἐμπλέκονται σὲ μία σχέση ποὺ δὲν συνίσταται ἁπλῶς σὲ συμβίωση, «ἀλλὰ σὲ μία σταθερὴ καὶ δηλωμένη σχέση πιὸ συζυγικὴ [μετὰ τὴ μόδα τοῦ γάμου] ποὺ εἶναι πολὺ γνωστὴ στὴν κοινότητα». Ἡ Ἐπιτροπὴ εἶπε ὅτι ἡ δέουσα σύνεση εἶναι ἀπαραίτητη σὲ τέτοιες περιπτώσεις προκειμένου «νὰ διαφυλαχθεῖ τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος καὶ ἰδιαίτερα ἡ λήψη του, τὸ ὁποῖο εἶναι πολύτιμο ἀγαθὸ ποὺ πρέπει νὰ προστατευτεῖ, ἀφοῦ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴ σωτηρία»…

Ἀπαντώντας σὲ μία τελευταία ἐρώτηση, ἡ Ἐπιτροπὴ εἶπε ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ ἀποτρέπει ἕνα ὁμοσυναισθηματικὸ νὰ γίνει μάρτυρας γάμου, ἀκόμα κι ἂν τὸ ἄτομο αὐτὸ συζεῖ».

Previous Article

Θεία Λειτουργία στόν Ἅγ. Πορφύριο Γάζης

Next Article

Αλβανικές προκλήσεις σε Σκόπια και Κοσσυφοπέδιο