ΣΥΡΙΖΑ: Δὲν ὑπάρχει ἐπιστημονικὴ μελέτη κατὰ τῆς Θ. Κοινωνίας

Share:

Ὁ κ. Στέργιος Νταής, βιοφυσικὸς καὶ ἐπιστημονικός συνεργάτης τῆς Κ.Ο. τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, εἰς ἄρθρον του μὲ τίτλον «Θεία κοινωνία» καὶ κορωνοϊός: «ἀνοσία ἢ ἀνοησία;» προσεπάθησε νὰ σπείρη τὰς ἀμφιβολίας διὰ τὴν Θ. Μετάληψιν. Κατὰ θείαν πρόνοιαν ὅμως παραδέχεται ὅτι δὲν ὑπάρχουν συγκεκριμέναι μελέται ποὺ νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδει ἰούς. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρον του, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» τῆς 11ης Μαρτίου 2020:
«Ἡ πολύπειρη καθηγήτρια λοιμωξιολογίας τοῦ ΕΚΠΑ Ἑλένη Γιαμαρέλλου, ἡ ἄλλοτε «ἐθνικὴ λοιμωξιολόγος», ἔσπευσε νὰ δηλώσει πὼς ἀδίκως ἔχει δημιουργηθεῖ θέμα μὲ τὴ «θεία Κοινωνία». Πὼς ἡ ἴδια θὰ κοινωνήσει μὲ πίστη στὸν Θεὸ ὅτι δὲν κολλάει. Μὲ τὴ δήλωση αὐτή, ὁ κάθε προπτυχιακὸς φοιτητὴς ὁποιασδήποτε σχολῆς ὑγείας θὰ ἔπρεπε νὰ νιώσει τουλάχιστον κάποια ἀμηχανία.
Ὁ Ἠλίας Μόσιαλος, καθηγητὴς πολιτικῆς τῆς ὑγείας τοῦ LSE, εἰσῆλθε δυναμικὰ στὸν δημόσιο διάλογο, προτείνοντας ἔγκυρους τρόπους ἀντιμετώπισης τῆς ἐπιδημίας. Μέχρι ποὺ χρειάστηκε νὰ πάρει θέση γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ τὴν ἐξάπλωση μέσῳ τῆς «θείας Κοινωνίας». Ἐρωτηθεὶς σὲ ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ γιὰ τὸ θέμα, κατέφυγε σὲ μεσοβέζικες ἀναλύσεις καὶ ἐπίκληση ἀδύναμων ἐπιστημονικὰ μελετῶν.
Πιὸ εἰδικά, ἡ βιβλιογραφία στὴν ὁποία ἀναφέρθηκε εἶναι μία δημόσια ἐπιστολὴ 480 λέξεων τοῦ Κέντρου Ἐλέγχου & Πρόληψης τῶν Νοσημάτων τῶν ΗΠΑ (CDC), συνταγμένη τὸ 1998. Ἡ δημοσίευση δὲν ἀποτελεῖ προϊὸν ἐρευνητικῆς διαδικασίας, ἀλλὰ υἱοθέτηση παλαιότερων μελετῶν. Μάλιστα ἐμπεριέχει βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς τοῦ 1943 καὶ τοῦ 1967. Ἡ βασικὴ ἀναφορά της στηρίζεται σὲ προγενέστερη ἔρευνα, κατὰ τὴν ὁποία, δεῖγμα 681 ἀτόμων διάφορων ἡλικιῶν ἐξετάστηκε ὡς πρὸς τὴ συμμετοχή του ἢ μὴ στὶς ἐκκλησιαστικὲς συναθροίσεις καὶ ὡς πρὸς τὴ λήψη ἢ μὴ «θείας Κοινωνίας».
Ἂν καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι σαφῆ σχετικὰ μὲ τὴ μεταφορὰ μικροβίων μέσω τῶν ἱερῶν σκευῶν, οἱ ἐρευνήτριες δὲν διαπίστωσαν αὐξημένο κίνδυνο μετάδοσης στὸν πληθυσμὸ ποὺ χρησιμοποίησε τὰ σκεύη τῆς μετάληψης».

Previous Article

Θηβῶν: «Ἡ Ἐκκλησία ὑπέστη μπούλινγκ»

Next Article

Σεβ. Ἀργολίδος: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι συντηρητική»

Διαβάστε ακόμα