ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΚΚΕ οἱ πλέον εὐσεβεῖς χριστιανοί!

Share:

Ὁ κ. Τσίπρας ποὺ ἐπέβαλε συγκρητιστικὰ θρησκευτικά, ἀντιευαγγελικοὺς νόμους καὶ δὲν ἐσεβάσθη τοὺς Μακεδονομάχους Ἐθνομάρτυρας προσπαθεῖ νὰ πείση τὸν λαὸν διὰ τὰ Ὀρθόδοξα φρονήματά του! Εἰς τὴν ὁμιλίαν του εἰς Λευκάδα, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Σεβ. Λευκάδος, εἶπε:«Ἡ δικιά μας ἰδεολογία, κι ἂς μᾶς κάνουν κάποιοι κριτικὴ ποὺ δὲν κάνουμε σταυρούς, εἶναι πολὺ πιὸ κοντὰ σὲ ὅσα εἶπε ὁ Χριστός. Πολὺ πιὸ κοντὰ ἡ δική μας ἰδεολογία ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πρεσβεύουν καὶ πράττουν αὐτοὶ ποὺ κάνουν μεγάλους σταυρούς»!Ἂν εἶναι ἔτσι κ. Πρωθυπουργέ, τότε νὰ ψηφίσωμεν ΚΚΕ, διότι οἱ βουλευταί του εἰς ἐπερώτησιν εἰς τὴν Βουλήν, ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ριζοσπάστης» τῆς 14ης Μαΐου, ἐζήτησαν:«τὴ συντήρηση καὶ διάσωση τῶν τοιχογραφιῶν τῆς Ἁγίας Κιουρᾶς, τῆς ἐκκλησίας τῶν ἐξόριστων τῆς Λέρου, μὲ ἐρώτηση στὴ Βουλή, πρὸς τὴν ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ… Σὲ αὐτὴν τὴν ἐκκλησία οἱ ἐξόριστοι ἔβαλαν τὴν τέχνη τους, τὴν καθάρισαν ἀπὸ καθετὶ τὸ περιττό, διόρθωσαν τὴν πόρτα, τοὺς τοίχους καὶ τὴ σκεπή, βάψανε λευκοὺς τοὺς ἐσωτερικούς της τοίχους καὶ ξεκίνησαν τὸ ἔργο τῆς εἰκονογράφησης μὲ τὴ βοήθεια καὶ τὴ συμπαράσταση ὅλων τῶν κρατουμένων…».Ὁ πιστὸς λαὸς θὰ παραγράψη τὸν διωγμὸν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν κ. Τσίπραν διὰ τὰ «τριάκοντα ἀργύρια» τῶν παροχῶν;

Previous Article

«Ἐπειδήπερ εἰδώλων κατεφρόνησεν»

Next Article

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη οι Ισαπόστολοι