Σχάσιν Ἐκκλησίας καὶ Δήμων ἐπέφερε τό… «ΣΧΙSTO»

Share:

Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία συν­εφώνησε μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν διὰ τὸ «Σχιστό», ἀλλὰ περιεφρόνησε τὴν τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «epohi.gr» τῆς 18ης Σεπτεμβρίου 2022:

«Τὸ ὀνομαζόμενο, χάριν εὐφημίας, ὡς «Περιβαλλοντικὸ Πάρκο Ἀναψυχῆς» εἶναι ἐντὸς τῶν ὁρίων τῶν δήμων Περάματος καὶ Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Εἰδικὴ σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Α.Ε. ἔχει ἤδη προσέλθει σὲ συν­εννοήσεις μὲ τὸν ΟΛΠ ΑΕ (COSCO) τόσο γιὰ τὶς βοηθητικὲς χρήσεις γῆς τῶν ἐπενδύσεών της στὸ λιμάνι, ὅσο καὶ γιὰ τὴ χρήση τῶν ἀδρανῶν ὑλικῶν ἀπὸ τὸ προσεχὲς ἐργοτάξιο προοριζόμενα γιὰ τὰ λιμενικὰ ἔργα τῶν προβλητῶν κρουαζιέρας καὶ τῶν λοιπῶν ἔργων «μπαζώματος» τῆς θάλασσας ποὺ ἔχουν διακοπεῖ μὲ ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ λόγῳ τῆς ἔλλειψης περιβαλλοντικῶν ὅρων (ὑπ. ἀριθ. 547-548-549/2022 ποὺ εἶναι στὴν διάθεση ὅλων). Στὸν παραπάνω χῶρο 3.000 στρεμμάτων ποὺ διεκδικεῖται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία περιλαμβάνεται καὶ χῶρος δασικῆς ἔκτασης ἐντα­γμένος ἀπὸ τὸ 1999 (Ν2742/ 1999) στὴν Α΄ Ζώνη προστασίας τοῦ Ὄρους Αἰγάλεω.

Οἱ δῆμοι Περάματος καὶ Κερατσινίου-Δραπετσώνας μὲ ἀνακοινώσεις τους ἀπὸ 11-9-2022 καὶ 13-9-2022 δήλωσαν ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχουν στὴ «γιορτὴ» τῶν ὑπογραφῶν, διότι δὲν εἶχαν καμία ἐνημέρωση καὶ συμμετοχὴ στὴ διαβούλευση, ἐνῷ ὁ δήμαρχος Ἰ. Λαγουδάκης ἔχει ἀποστείλει ἀπὸ 18-3-2022 σχετικὲς ἐπιστολὲς πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο χωρὶς ὅμως ἀπάντηση. Τὸ αὐτὸ ἐπισημαίνει καὶ ὁ δήμαρχος Χ. Βρεττάκος. Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς παραπάνω δήμους, ὑπῆρξε συνάντηση μὲ τὸν δήμαρχο «Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης», ἐντός τοῦ θέρους, γιὰ «ἀξιοποίηση» τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκίνητης περιουσίας (Καβούρι, Λίμνη Βουλιαγμένης, τῶν πέριξ βουνῶν καὶ τὶς χαρακτηρισμένες δασικὲς ἐκτάσεις) μὲ ἀνέγερση ξενοδοχείων, συνεδριακῶν κέντρων καὶ πολυτελῶν κατοικιῶν.

Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται μετὰ τὸν πρόσφατο διορισμὸ καὶ μονιμοποίηση χιλιάδων ἱερέων ποὺ μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό, ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ Ν.Δ. ἐπιλέγουν στὸν ἐναπομείναντα χρόνο τῆς θητείας τους νὰ δώσουν τὸ πράσινο φῶς στὶς «ἐπενδύσεις τῆς Ἐκκλησίας» ἐν κρυπτῷ ἀπὸ τὶς τοπικὲς κοινωνίες καὶ αὐτὸ ἔχει μείζονα σημασία…».

Previous Article

Εκκλησιαστική περιουσία: Μετά το Σχιστό επενδύσεις σε Πεντέλη, Βουλιαγμένη

Next Article

Μήνυμα Ἀρχιεπισκόπου γιά τήν ἔναρξη τοῦ νέου κατηχητικοῦ ἔτους