Σχεδιάζουν ἀλλαγὴν τοῦ Ὀρθοδόξου Πασχαλίου τὸ 2025!

Share:

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικοὺς παραμένει «ἀνοικτὸ» ἐδῶ καὶ ἕνα αἰῶνα, ἀφότου οἱ πρωτεργάτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔθεσαν ὡς «προ­πομπὸ» τῆς «ἑνώσεως τῶν ἐκκλησιῶν», τὸν κοινὸ ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα, υἱοθετώντας τὸ παπικὸ πασχάλιο. Ἀλλὰ δὲν τοὺς «βγῆκε», λόγω τῶν σφο­δρῶν ἀντιδράσεων! Τελευταῖα ἄρχισε νὰ ἀνακινεῖται καὶ πάλι, ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 1700ης ἐπετείου τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τῆς σύμπτωσης τοῦ παπικοῦ πασχαλίου μὲ τὸ ὀρθόδοξο. Ἐπέλεξαν δὲ τὸν «κατάλληλο» νὰ μιλήσει γιὰ τὴν «ἀνάγκη» τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ, τὸν ἐπιτετραμμένο στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν, Ἀρχιεπίσκοπο Τελμησσοῦ Ἰώβ, ὁ ὁποῖος ἀποκάλυψε πὼς «…ὁ ἑορτασμὸς τῆς 1700ης ἐπετείου τῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας τὸ 2025 θὰ ἦταν μία καλὴ εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐπιμορφώσει τοὺς Χριστιανοὺς σχετικὰ μὲ τὴν ἀναγκαιότητα μιᾶς ἡμερολογιακῆς μεταρρύθμισης καὶ μιᾶς κοινῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα, προκειμένου νὰ παραμείνουν πραγματικὰ πιστοὶ στὶς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἡμερομηνίες τοῦ Πάσχα Ἀνατολῆς καὶ Δύσης θὰ συμπίπτουν ἐκεῖνο τὸ ἔτος πρέπει νὰ ληφθεῖ ὡς ἐνθάρρυνση πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση!» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Ὅταν λέει ὁ λαλίστατος κ. Ἰώβ, ὅτι ἡ «ἡμερολογιακὴ μεταρρύθμιση μιᾶς κοινῆς ἡμερομηνίας τοῦ Πάσχα», πρέπει νὰ παραμείνει «πιστὴ στὶς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου», οὐ­δόλως ἐννοεῖ νὰ ἐπιστρέψουν οἱ αἱρετικοὶ παπικοὶ καὶ προτεστάντες στὸ ὀρθόδοξο πασχάλιο, ἀλλὰ νὰ πᾶμε ἐμεῖς στὸ δικό τους! Συμπέρασμα: μᾶς ὁδηγοῦν ὁλοταχῶς σὲ νέο «παλαιοημερολογίτικο» σχίσμα, ἀνεξέλεγκτων διαστάσεων!

Previous Article

Οἱ Φαναριῶτες χωρὶς φραγμούς

Next Article

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν θέλει να παραδεχθεί το σφάλμα που διέπραξε στο Ουκρανικό ζήτημα