Σχισματικοὶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν ἐπέταξαν τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου εἰς τὸν δρόμον!

Share:

ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ τοῦ Κιέβου, τοὺς ὁποίους ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνακήρυξε ὡς τὴν «κανονικὴ» Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, καταργώντας τὴν κανονική, ὑπὸ τὸν νόμιμο Μητροπολίτη Ὀνούφριο, συνεχίζουν ἀκάθεκτοι τὶς βιαιότητες κατ’ αὐτῆς, γιὰ νὰ ἀναγκάσουν τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς νὰ ἐνταχτοῦν στὴ δική τους «ἐκκλησία». Ὁμάδες κρούσης οἱ ναζιστὲς ἐθνικιστές, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν ἱερὸ καὶ ὅσιο. Δὲν δίστασαν νὰ βεβηλώσουν ὥς καὶ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ ἱερέας καὶ οἱ πιστοὶ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σκέπης στὸ χωριὸ Κουροζβάνι [Kurozvany] τῆς βορειοδυτικῆς Οὐκρανίας, ὑπέφεραν τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες ἐπανειλημμένα ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν ἐθνικιστῶν σχισματικῶν ἀκτιβιστῶν, ποὺ δέχτηκε ἡ Κωνσταντινούπολη. Ἀφοῦ κατάσχεσαν τὴν ἐκκλησία, οἱ πιστοὶ ἄρχισαν νὰ προσεύχονται στὸ σπίτι τοῦ ἱερέα τους, ἂν καὶ οἱ ἀκτιβιστὲς πρὶν μία ἑβδομάδα προσπάθησαν νὰ πάρουν καὶ τὸ σπίτι. Σήμερα τὸ πρωὶ τελικὰ γύρω στὶς 8:00, οἱ ἀσεβεῖς αὐτοὶ ἀκτιβιστὲς ἔσπασαν τὶς πόρτες τοῦ σπιτιοῦ ποὺ χρησιμοποιόταν ὡς ἐκκλησία καὶ ἔβγαλαν ὅλη τὴν περιουσία τῆς κοινότητας στὸν δρόμο, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἁγίας Τράπεζας καὶ τοῦ τιμίου Σώματος καὶ Αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀναφέρει ἡ Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων (UOJ).

Οἱ δρᾶστες ποὺ ἔσπασαν τὶς πόρτες τῆς οἰκίας τοῦ ἱερέα τὸ ὁμολόγησαν οἱ ἴδιοι στοὺς ἐνορίτες τηλεφωνικῶς» (Πηγή: Orthodox Christianity)! Ἔχουν νὰ κάμουν κάποιο σχόλιο, οἱ κατὰ Βοσπόρου μεριά, γι’ αὐτὴ τὴν φρικτὴ βεβήλωση;

Previous Article

Η “Αυτοκέφαλη” Ουκρανική Εκκλησία οδεύει πρός διάσπαση

Next Article

Σχισματικός κληρικός του Μαυροβουνίου συλλειτούργησε στο Κίεβο