Σωσταὶ προτάσεις δύο πατριαρχικῶν Κανονολόγων

Share:

Αἱ ἀποδείξεις ὅτι τὸ Φανάρι δρᾶ αὐθαιρέτως προέρχονται ἀπὸ τὰ ἴδια του τὰ σπλάγχνα. Οὔτε τοὺς προσκειμένους εἰς αὐτὸ δὲν ἔχουν διάθεσιν νὰ ἀκούσουν, τόσον διὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸν εἰς Σκόπια ὅσον καὶ εἰς Οὐκρανίαν, ἴσως διότι αὐτὰ ἔχει ἤδη προτείνει ὁ «Ο.Τ.». Τὴν 9ην Ἰουνίου 2022 ὁ Δρ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος ἐδημοσίευσεν ἄρ­θρον μὲ τὸν τίτλον «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος ἢ Ἀρχιεπισκοπὴ Σκοπίων;» εἰς τὸν ἱστότοπον «romfea.gr», γράφων μεταξὺ ἄλλων:

«Ἐν κατακλεῖδι ὁ τίτλος Ἀρχιεπισκοπὴ Σκοπίων ἐπιτυγχάνει τὴν σωστὴ διασύνδεση μὲ τὴν ἀείποτε Μητρόπολη Σκοπίων, ἀποκλείοντας ταυτοχρόνως τὴν ἐσφαλμένη διασύνδεση μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, ἡ ὁποία ὅμως καταχρηστικῶς ἔγινε τελικῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Βόρειας Μακεδονίας, δημιουργώντας τὸ ὑπόβαθρο ἀλυτρωτικῶν τάσεων».

Εἰς τὸν αὐτὸν ἱστοτόπον τὴν 14ην Ἰουνίου ὁ Καθηγητὴς κ. Π. Μπούμης ἐδημοσίευσεν ἄρθρον μὲ τίτλον «Τὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτημα γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων» γράφων καὶ τὰ ἑξῆς:

«…ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς συγκλήσεως τῆς συνόδου θὰ λέγαμε ὅτι, ἐὰν κωλύεται ὁ πρῶτος τῇ τάξει Πατριάρχης τῶν πρεσβυγενῶν κανονικῶν Πατριαρχείων, τότε ἀναλαμβάνει ὁ δεύτερος τῇ τάξει Πατριάρχης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅπως ἔγινε στὴν περίπτωση τῆς μείζονος Συν­όδου τῆς Κύπρου ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, δηλ. ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας… θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ προτείνει στοὺς Προκαθημένους καὶ τὰ μέλη τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν ὅτι, ἐφ’ ὅσον νομικῶς-κανονικῶς (δικονομικῶς) δὲν μπορεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἢ δὲν ἐπιθυμεῖ ἀπὸ εὐθιξία νὰ συγκαλέσει μία Παν­ορθόδοξη Σύνοδο ὡς πρῶτος τῶν πρεσβυγενῶν Ὀρθόδοξων Πατριαρχείων καὶ ὁ Ἀλεξανδρείας ἐπίσης κωλύεται, θὰ μποροῦσε νὰ (παρα)κληθεῖ νὰ τὴν συγκαλέσει ὁ Ἱεροσολύμων ὡς ὁ τελευταῖος τῇ τάξει».

Previous Article

Η αύξηση των εκδηλώσεων εξτρεμισμού απειλεί τη διαφύλαξη των κοινών χριστιανικών ιερών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους

Next Article

Βολοκολάμσκ Αντώνιος: ”Προσπαθούν να επιβάλλουν μια εκκλησιολογία ξένη προς την Ορθοδοξία”