Σωτήριος συμβουλή: Ἀποκολλήσου ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά!

Share:

Η ΑΓΧΩΔΗΣ μέριμνα καὶ ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀπόκτηση ὑλικῶν ἀγαθῶν εἶναι κακὸς σύμβουλος γιὰ τὴν πνευματική μας προκοπὴ καὶ τὴ σωτηρία μας. Ὁ μεγάλος Ἀββὰς Ἰσαὰκ ὁ Σύρος μᾶς συμβουλεύει: «Ἡ ἀφθονία τῶν πραγμάτων εἶναι ἐχθρὸς τῆς ἐγκράτειας. Εἶναι εὐτυχισμένος ἐκεῖνος ποὺ προσπαθεῖ νὰ βρεῖ ἡσυχία, γιὰ νὰ ἔλθει σ’ἐπικοινωνία μὲ τὸν Θεό, καὶ δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐργασίες. Γιατί ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔχει δουλειὲς καὶ δὲν θὰ σταματήσουν ποτέ. Βέβαια, καὶ ἡ ἐργασία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν προκοπὴ τῆς ψυχῆς. […] Κανένα πρᾶγμα στὸν πνευματικὸ ἀγώνα δὲν εἶναι ἀνώτερο ὅσο ἡ ἀσκητικὴ προσ­πάθεια, ποὺ τόσο φθονοῦν οἱ δαίμονες, γιατί καίγονται, ὅταν βλέπουν τοὺς χριστιανοὺς νὰ πέφτουν γονατιστοὶ μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο. Νὰ ζητᾶς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ Αὐτὸς θὰ φωτίσει τὸ σκοτάδι τῆς καρδιᾶς σου καὶ θὰ κάνει ν’ ἀνθίσει μέσα σου ἕνας πνευματικὸς παράδεισος. Πρῶτα ὅμως πρέπει νὰ κόψεις κάθε ἁμαρτωλὸ πρᾶγμα ποὺ σὲ συνδέει μὲ τὸν κόσμο καὶ μετὰ νὰ στραφεῖς στὸν ἐσωτερικό σου κόσμο, γιὰ νὰ ξεριζώσεις ὅ,τι σάπιο ὑπάρχει. Αὐτὰ ὅπως σοῦ εἶπα καὶ πιὸ πάνω, δὲν εἶναι εὔκολα πρά-γματα. Τὸ νὰ καθαρίσει κανεὶς τὸν ἑαυτό του ἀπὸ τοὺς σαρκικοὺς μολυσμοὺς ἀπαιτεῖ ἀγώνα μεγάλο ποὺ θὰ διαρκέσει πολὺ καιρό. […] Νὰ μισήσεις τὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα καὶ τότε θὰ σὲ πλησιάσει ὁ Θεὸς καὶ θὰ σοῦ στείλει τὴ χάρη Του. Κοντὰ στὸν Θεὸ θὰ βρεῖς εἰρήνη καὶ χαρά, ἀρκεῖ νὰ Τὸν ἀγαπήσεις μ’ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σου. Κοντὰ στὸν Θεὸ θ’ ἀπολαύσεις τὴν αἰώνια μακαριότητα στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἀγάπησε ἀληθινὰ τὸν Θεὸ καὶ τότε θὰ γίνεις εὐτυχισμένος» (Ἱστ.Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Ἂς δώσουμε καὶ ἐμεῖς προτεραιότητα στὴν πνευματικὴ ζωή, θέτοντας τὰ ἐφήμερα σὲ δεύτερη μοῖρα!

Previous Article

Τὸ Κράτος τοὺς ἄρπαξε τὸ παιδί, διότι δὲν ἤθελαν τὴν «ἀλλαγὴν φύλου» του!

Next Article

ΤΟ «ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΝ» ΗΔΗ ΚΕΚΡΙΤΑΙ! ΟΜΟΦΩΝΟΙ ΑΙ 13 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ