Τά πρῶτα δείγματα γραφῆς τῆς Ὑπ. Παιδείας κας Κεραμέως

Share:

Τοῦ κ. Λυκούργου Νάνη

Τὰ πρῶτα δείγματα γραφῆς τῆς κας Κεραμέως ὡς ὑπουργοῦ Παιδείας κάθε ἄλλο παρὰ ἐνθαρρυντικὰ εἶναι.

Ἡ ἐκκίνηση τῆς πορείας της στὴν ἡγεσία τοῦ ἁμαρτωλοῦ Ὑπουργείου σημαδεύτηκε ἀπὸ δύο κορυφαῖα ἀτοπήματα: τὴ διατήρηση τῶν ἐλεεινῶν καὶ τρισ­αθλίων “Νέων Θρησκευτικῶν” τῶν Φίλη, Γαβρόγλου καὶ Γιαγκάζογλου καὶ τὴν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος καὶ τῆς Ἰθαγένειας ἀπὸ τὰ ἀπολυτήρια καὶ τὸ myschool.

Ἐνῷ ἀρχικὰ ἔκανε λόγο γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης καὶ ἔδωσε τὴν ἐντύπωση ὅτι θὰ κινηθῆ μὲ γνώμονα τὰ ὅσα αὐτὲς διαλαμβάνουν, στὴν πράξη ἔγινε τὸ ἀντίθετο.

Ἀποδείχθηκε περίτρανα ὅτι οἱ “ἀνεξάρτητες” ἀρχὲς εἶναι πανίσχυρες καὶ ἡ κεντρικὴ κυβέρνηση ἐξαρτημένη ἀπὸ αὐτές.

Κάποιοι πιθανῶς θὰ ἀντιτείνουν ὅτι προέβη στὴν κατάργηση ἢ μᾶλλον τὴν “ὀρθὴ χρήση” τοῦ διαβόητου “πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου”. Χωρὶς νὰ ἀμφισβητοῦμε τὴν ἀδιαμφισβήτητα ὀρθὴ αὐτὴ πολιτική της πράξη, δὲν μποροῦμε νὰ προβοῦμε στὸ συμψηφισμό της μὲ τὶς δύο προαναφερθεῖσες ὀλέθριες ἐπιλογές της, ἀντιπαραβάλλοντας καὶ συγκρίνοντας μεγέθη ἀσύγκριτα. Ἡ ὑπόθεση τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν ἑλληνοπαίδων καθὼς καὶ τῆς διατηρήσεως τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς μας ἰδιοπροσωπίας ὑπέρκειται οὐσιωδῶς αὐτῆς τοῦ ἀσύλου. Πρόκειται γιὰ ζήτημα ἀπείρως σπουδαιότερο ποιοτικὰ καὶ ἀξιολογικὰ καὶ σημαντικότερο.

Υ.Γ. Καλοῦνται οἱ Ἑλλαδίτες Μητροπολίτες, ἔστω καὶ τώρα, νὰ ἀφήσουν τὰ δεσποτικὰ φεστιβάλ, τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς σχισματικοὺς ψευδεπισκόπους τῆς Οὐκρανίας, τὶς “ἐθιμοτυπικὲς” ἐπισκέψεις τῶν lions σὲ αὐτούς, τὰ πάρκα “ἀνακύκλωσης” καὶ ἄλλες τέτοιες “ποιμαντικὲς” δραστηριότητες καὶ νὰ ὑψώσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τὴ φωνή τους, στηλιτεύοντας τὰ ὀλέθρια ὀλισθήματα καὶ πνευματικὰ ἐγκλήματα τῆς κατ’ ἐπίφασιν “συντηρητικῆς” κυβερνήσεως.

Previous Article

Πόσο θαρραλέος εἶναι ὁ Σεβ. Λαγκαδᾶ;

Next Article

Χωρίς ανασκευή τα άτοπα και οι προβληθείσες παρερμηνείες προς χάριν του Ουκρανικού

Διαβάστε ακόμα