Τέλεσις ἐκκλησιαστικῆς κηδείας εἰς τέφραν νεκροῦ!

Share:

ΑΛΛΟ καὶ τοῦτο! Στὴν Κύπρο τελέστηκε ὀρθόδοξη κηδεία σὲ ἀποκαΐδια νεκροῦ! Δεῖ­τε τὴν εἴδηση: «Ἕνα θλιβερὸ γεγονὸς μὲ τὴν κηδεία ἑνὸς ἐπιφανοῦς μέλους τῆς κυπριακῆς ὁμογένειας, τὴν περασμένη Κυριακὴ ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὴ θέση καὶ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ἀπέναντι στὴν καύση νεκρῶν, θέμα στὸ ὁποῖο οἱ Ἱεράρχες μὲ Συνοδικὴ ἀπόφαση ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἔντονη ἀντίθεσή τους. Παρὰ ταῦτα τὴν Κυριακὴ 25 Αὐγούστου 2019, ἡ Ἐκκλησία τέλεσε τὴν κηδεία τοῦ ὁμογενοῦς Νίκου Μούγιαρη, ὁ ὁποῖος ἀπεβίωσε τὸν περασμένο Ἰανουάριο στὶς ΗΠΑ, ἡ σορός του ἀποτεφρώθηκε καὶ ἡ τέφρα του μεταφέρθηκε στὴν Ἀθηαίνου, τόπο καταγωγῆς του. Ἡ κηδεία τῆς τέφρας πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν ὁποία μάλιστα… […] Ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόρης Ἰωαννίδης μᾶς ἐπιβεβαίωσε ὅτι πράγματι τελέσθηκε νεκρώσιμη ἀκολουθία τῆς τέφρας μὲ ἄδεια ὅμως τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’» (Ἱστ. kathimerini)! Ὁ «ἅγιος» Κύπρου ἔδωσε τὴν ἄδεια, ὅπως ἰσχυρίστηκε γιὰ λόγους «οἰκονομίας», ἐπειδὴ ὁ «μακαρίτης» ἦταν «ἐπιφανὴς λεφτάς». Φυσικά, ἂν ἦταν κάποιος ἄσημος καὶ «ἀδέκαρος» δὲν θὰ ἔδινε τὴν ἄδεια. Ἰδοὺ πῶς ἔχουν μεταβάλει τὴν «ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία» σὲ «λάστιχο», χρησιμοποιώντας την γιὰ τὶς ἐκκοσμικευμένες πρακτικὲς τῶν «μοντέρνων» κληρικῶν! Ἡ ἐκκλησιαστικὴ οἰκονομία θυσία στὴν οἰκονομία τοῦ χρήματος!

Previous Article

Σκέψεις ἐπὶ τῷ ἱερῷ σαρανταημέρῳ

Next Article

Ἡ πραγματικὴ εἰκὼν τῆς τραγωδίας τοῦ Οὐκρανικοῦ ζητήματος

Διαβάστε ακόμα