Τέλος καὶ ἡ παρένθετος μητρότης μὲ ἀλλοδαποὺς εἰς τὴν Ρωσίαν!

Share:

Δεῖτε τί γίνεται στὴν «κακιὰ» Ρωσία: «Τὸ Κοινοβούλιο ἐνέκρινε ἕνα νόμο μὲ τὸν ὁποῖο ἀπαγορεύεται στοὺς ἀλλοδαποὺς νὰ προσφεύγουν στὴν παρένθετη μητρότητα ἐντὸς Ρωσίας, ὥστε νὰ προστατευθοῦν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς οἰκογένειες ΛΟΑΤΚΙ+ καὶ νὰ ἐμποδιστεῖ τὸ ἐμπόριο ὀργάνων. Τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ ρωσικὲς Ἀρχὲς ἔχουν υἱοθετήσει πολλὰ ἀμφιλεγόμενα μέτρα σὲ βάρος τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ἀπαγορεύοντας, γιὰ παράδει­γμα, τὴν προπαγάνδα ὑπὲρ τῶν μὴ παραδοσιακῶν σχέσεων. “Ὁ νόμος υἱοθετήθηκε. Ἡ παρένθετη μητρότητα ἀπαγορεύεται στοὺς ἀλλοδαπούς”, ἔγραψε στὸ Telegram ὁ πρόεδρος τῆς Κάτω Βουλῆς, Βιατσεσλὰβ Βολοντίν. “Ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐμποδίσουμε τὸ ἐμπόριο τῶν παιδιῶν μας, νὰ προστατεύσουμε τὰ μικρὰ παιδιὰ ἀπὸ καταστάσεις ὅπου θὰ βρεθοῦν σὲ ζευγάρια ΛΟΑΤΚΙ+ ἢ θὰ πέσουν θύματα ἐγκλημάτων, κυρίως ἐμπορίου ὀργάνων” ἀνέφερε, σύμφωνα μὲ ὅσα μεταφέρει τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ. […] Ἡ τροποποίηση τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαίου, τὴν ὁποία ὑπερψήφισαν τὴν Πέμπτη οἱ βουλευτὲς προβλέπει ὅτι τὰ ζευγάρια μποροῦν νὰ καταφύγουν στὶς ὑπηρεσίες μίας παρένθετης μητέρας μόνο ἐὰν τουλάχιστον ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο γονεῖς εἶναι Ρῶσος πολίτης. […] Στὶς ἀρχὲς τῆς ἑπόμενης ἑβδομάδας θὰ ξεκινήσει στὴ Μόσχα μία δίκη ποὺ ἀφορᾶ ἐμπόριο βρεφῶν καὶ συνδέεται μὲ τὴν παρένθετη μητρότητα. Τέσσερις γιατροὶ καὶ δύο παρένθετες μητέρες θὰ καθίσουν στὸ ἑδώλιο καὶ κινδυνεύουν νὰ καταδικαστοῦν σὲ κάθειρξη 15 ἐτῶν, μὲ ἀφορμὴ τὸν θάνατο βρέφους ποὺ βρέθηκε σὲ ἕνα διαμέρισμα τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας τὸ 2020» (Ἱστ, Ξυπνῆστε Ρέ)! Γιὰ τοῦτο, ὁλόκληρο τὸ σατανικὸ παγκόσμιο κατεστημένο, εἶναι στραμμένο ἐνάντια στὴ Ρωσία!

Previous Article

Ὁ διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμὸς προχωρεῖ

Next Article

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΤΩΧΥΡΩΣΕΝ ΕΣΑΕΙ ΤΑ ΙΕΡΑ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ!