Τίνος δικαιοδοσία εἶναι ἡ Ἀνταρκτική;

Share:

Προσφάτως ἐπληροφορήθημεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔκτισε Ἱ. Ναὸν εἰς τὴν νῆσον King George τῆς Ἀνταρκτικῆς, διὰ νὰ ὑπηρετήση τὰς ἀνάγκας τῶν Ρώσσων ἐρευνητῶν. Ἀντιλαμβανόμεθα τί σημαίνει αὐτό; Ἡ Ρωσία εἶναι μία Ὀρθόδοξος χώρα ποὺ στηρίζει τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς κάθε ἄκρον τῆς γῆς καὶ μερικοὶ «κοντόφθαλμοι», ὡς λέγει ὁ Ναυπάκτου, νομίζουν ὅτι τὸ αἰχμάλωτον Φανάρι εἶναι ἀκόμη ἡ Βασιλεύουσα ποὺ τῆς ἀνήκει ἡ Οὐκρανία… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ekklisiaonline.gr τῆς 29ης Ἰανουαρίου 2020:

«Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία «Ἁγία Τριάδα» εἶναι ἡ νοτιότερη ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸν κόσμο. Ἂν καὶ χτίστηκε στὰ βουνὰ Altai, μεταφέρθηκε στὸ νησὶ τοῦ Κὶνγκ Τζόρτζ, κοντὰ στὸν ρωσικὸ ἐρευνητικὸ σταθμὸ Μπελινγκχάουζεν. Ἡ μεταφορὰ της διήρκησε 50 ἡμέρες.

Ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι μία ξύλινη κατασκευὴ στὰ πρότυπα τῶν παλαιῶν ρώσικων ἐκκλησιαστικῶν κτιρίων καὶ ἔχει χωρητικότητα 30 ἀτόμων..

Ἀνάμεσα στὰ καθήκοντα τῶν ἱερέων αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας εἶναι οἱ προσευχὲς γιὰ τὶς ψυχὲς τῶν 64 Ρώσων ποὺ χάθηκαν στὶς ἀποστολὲς τῆς Ἀνταρκτικῆς, ἀλλὰ καὶ στὴν τέλεση λειτουργιῶν γιὰ τὸ προσωπικὸ τοῦ ἐρευνητικοῦ σταθμοῦ Bellingshausen καὶ ἄλλων κοντινῶν σταθμῶν.

Τὴν ἐκκλησία ἔχει ἐπισκεφθεῖ καὶ ὁ Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλλος».

Previous Article

Ὁ Σεβ. Νικαίας καὶ ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν

Next Article

ΔΙΑΣΥΡΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΚΑΙ Ο ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΤΟΝ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ

Διαβάστε ακόμα