Τίνος υἱὸς εἶναι ὁ ψευδοπροκαθήμενος Ἐπιφάνιος;

Share:

ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ζήτημα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τραγική του πλευρά, ἔχει καὶ τὴν κωμική. Οἱ ἀποξενωμένοι τῆς θείας χάριτος σχισματικοὶ καὶ ἀχειροτόνητοι «ἐπίσκοποι» τῆς «νέας ἐκκλησίας» στὴν Οὐκρανία, στὴν ὁποία ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖος χορήγησε, ὅπως τὴ χορήγησε, αὐτοκεφαλία, ὄχι μόνο δὲν μποροῦν νὰ μονιάσουν, ἀλλὰ ἀντιμάχονται μεταξύ τους μὲ ἰδιαίτερη σφοδρότητα. «Μῆλον τῆς Ἔριδος» ὁ ψευδοπροκαθήμενος τῆς «νέας ἐκκλησίας» καὶ ἐκλεκτὸς τοῦ Βαρθολομαίου Ἐπιφάνιος, ὁποῖος δέχεται καταιγισμὸ «πυρῶν» ἀπὸ τὸν πρώην «πνευματικό» του πατέρα, Φιλάρετο Ντενισένκο. Πρόσ­φατα δέ, θέλοντας νὰ τὸν μειώσει, ἀποκάλυψε τὴν ἀληθινή του πατρότητα, ὅτι εἶναι νόθος γιὸς τοῦ ἀποθανόντος σχισματικοῦ «μητροπολίτη» Δανιὴλ Τσοκαλιούκ! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Φιλάρετος δήλωσε πρόσφατα σὲ συνέντευξή του στο Comments.ua ὅτι ἔχει ἀποδείξεις ὅτι ὁ πρώην προστατευόμενός του Ἐπιφάνιος εἶναι στὴν πραγματικότητα ὁ παράνομος γιὸς ἑνὸς νεκροῦ “Ἱεράρχη” τοῦ ἀποκαλούμενου “Πατριαρχείου Κιέβου”, τὸ ὁποῖο ὁ Φιλάρετος ἀρνεῖται νὰ διαλύσει, ὅπως ἀπαιτεῖ ὁ παραχωρηθεὶς ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως Τόμος τῆς OCU.  Σύμφωνα μὲ τὸν Φιλάρετο ὁ Ἐπιφάνιος εἶναι στὴν πραγματικότητα γιὸς τοῦ “Μητροπολίτη” Δανιὴλ Τσοκαλιοὺκ [Daniel Chokalyuk]. Ὅταν ρωτήθηκε σὲ μία συνέντευξη τί σχέση ἔχει μὲ τὸν Ἐπιφάνιο ὁ Φιλάρετος εἶπε: “Δὲν ἔχει σχέση μὲ μένα. Εἶναι τὸ παιδὶ τοῦ ἀείμνηστου Μητροπολίτη Δανιὴλ Τσοκαλιούκ. Ὁ Ἐπιφάνιος ἦταν ὁ νόθος γιὸς τοῦ Δανιὴλ καὶ μεγάλωσε στὴν οἰκογένεια Τσοκαλιούκ. Ὑπάρχουν ἤδη στοιχεῖα γιὰ αὐτό. Πρὶν ὑπῆρχαν φῆμες, τώρα ἔχουμε στοιχεῖα…”» (Πηγή Οrthodox Christianity)! Ξέρετε γιατί ἔκαμε αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη ὁ «ἐπίτιμος πατριάρχης Κιέβου», διότι κατηγορήθηκε ὁ ἴδιος ὅτι εἶναι πατέρας του! Αὐτὸ εἶναι τὸ «ἦθος» τῶν ἀμετανόητων σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, τοὺς ὁποίους στηρίζει ὁ Πατρ. Βαρθολομαῖ­ος!

Previous Article

Ο πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος μεταβαίνει στην Αθήνα

Next Article

Ανοικτή επιστολή επιστημόνων : «Είμαστε στο πλευρό του!»