«Τί θὰ συμβεῖ στὴ συνέχεια μὲ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία;»

Share:

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζωνται ὄχι μὲ κριτήρια συμπαθείας ἢ ἐθνοφυλετικά, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν προοπτικὴν τῶν μελλοντικῶν ἐπιπτώσεων. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ἕνωση ὀρθοδόξων δημοσιογράφων» τῆς 17ης Μαΐου 2021:

«Ὁ πρύτανης τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τοῦ Κιέβου, Ἐπίσκοπος Μπέλγκοροντ Σιλβέστρος σὲ συνέντευξή του… σημείωσε ὅτι ὅσοι συμφωνήσουν νὰ ἀποδεχθοῦν τὴ νομιμότητα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Φαναρίου σὲ σχέση μὲ τὴν Οὐκρανία πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι σὲ πέντε ἕως δέκα χρόνια αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ καὶ μὲ ἄλλες κατὰ τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. «Ὡς ἐκ τούτου, κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἀνήκει σὲ μία ἢ τὴν ἄλλη Τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πρέπει νὰ θέσει στὸν ἑαυτό του μία ἐρώτηση καὶ νὰ τὴν ἀπαντήσει μὲ εἰλικρίνεια: τί θὰ συμβεῖ στὴ συνέχεια μὲ τὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία, ἐὰν οἱ Τοπικὲς Ἐκ­κλησίες ἀναγνωρίσουν τὴ νομιμότητα τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου; Ἐὰν αὐτὴ ἡ ἐρώτηση ἀπαντηθεῖ εὐ­θέως καὶ εἰλικρινά, τότε ὅλοι θὰ καταλάβουν σὲ ποιὸν κίνδυνο βρίσκεται ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία. Πιστεύω ὅτι ὁ μόνος τρόπος νὰ ἀντισταθοῦμε στὶς ἐνέργειες τοῦ Φαναρίου εἶναι ἡ δήλωση ἀπὸ τὶς Τοπικὲς Ἐκ­κλησίες τῆς θέσης τους».

Previous Article

Ἀδέκαστοι κριταὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου οἱ ἀριθμοί

Next Article

Συνελήφθησαν οἱ διαρρῆκται τῆς οἰκίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου