Τί πιστεύει ὁ Πρωθυπουργός;

Share:

Παρετηρήσαμεν ὅλοι εἰς τὴν κηδείαν τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ὅτι κανεὶς δὲν ἐγνώριζεν ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν νὰ κάνη μὲ σωστὸν τρόπον τὸν Σταυρόν του, πλὴν τοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, τὸν ὁποῖον κάποιος image maker εἶχε φροντίσει. Τώρα εἰς τὴν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης παρετηρήσαμεν ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς δὲν εἶχε κανένα ἀπολύτως πρόβλημα νὰ δεχθῆ νὰ ζωγραφίσουν εἰς τὸ μέτωπόν του τὸ χαρακτηριστικὸν σημεῖον τοῦ Ἰνδουισμοῦ. Τὸ σημάδι αὐτὸ συνδέεται μὲ πολλοὺς τρόπους μὲ τὰς εἰδωλολατρικὰς θεότητας τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ ἐπιβεβαιώνει τὴν πίστιν ἐκείνου ποὺ τὸ φέρει εἰς αὐτὰς τὰς θεότητας. Προφανῶς δὲν ἔχει πρόβλημα ὁ κ. Μητσοτάκης ἄλλοτε νὰ φέρη τὸ χαρακτηριστικὸν καπελάκι τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας, ἄλλοτε τὸ σημάδι τοῦ ἰνδουισμοῦ καὶ ἄλλοτε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ! Ὅ,τι δηλαδὴ κάνουν οἱ μασόνοι!

Previous Article

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΥ ΘΕΟΥ». Η ΠΑΓΙΔΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΣ

Next Article

O Όσιος Γέροντας Σίμωνας Αρβανίτης

Διαβάστε ακόμα