Τί πραγματικὰ συμβαίνει εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχ. Ἀμερικῆς;

Share:

Ὁ κ. Σ. Τζούμας ἐδημοσίευσεν ἐπιστολήν, ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ἀπέστειλεν Ἱεράρχης τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως. Ὁ συγγραφεὺς ἐμφανῶς λαμβάνει τὸ μέρος τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς, ἀλλὰ τὰ ἐπιχειρήματά του δὲν δύνανται νὰ σταθοῦν ὑπὸ ἐκκλησιολογικὸν πρῖσμα π.χ. ἐπιβολὴ τιμωριῶν εἰς Ἱεράρχην ἐρήμην αὐτοῦ καὶ ἀπὸ ἑτέραν Σύνοδον κ.ἄ. Ἀκολούθως παραθέτομεν ἀποσπάσματα αὐτῆς μὲ μεγάλην ἐπιφύλαξιν, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «exapsalmos.gr» τῆς 5ης Φεβρουαρίου 2021:

«…ὁ Σάρδεων γνωρίζεις, ὅτι δὲν ἀναγνώριζε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ὅτι δὲν τὸν ἐπέτρεπε νὰ ἱεροπράξει στὴν Μητρόπολη Νέας Ἱερσέης; Ὅταν τὸν ρωτοῦσαν ἔλεγε ὅτι αὐτὸς εἶναι κυρίαρχος τῆς Μητροπόλεως. Ἀγνοοῦσε ὅτι ἕνας εἶναι ὁ Ποιμενάρχης τῆς Ἀμερικῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Οἱ Μητροπολίτες εἶναι κατ’ ὄνομα μόνον Μητροπολίτες, εἶναι βοηθοὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Γιὰ νὰ μὴ λέγονται Ἐπίσκοποι ἡ Ἐκκλησία τοὺς ὀνόμασε Μητροπολίτας. Εἶναι κάτι σὰν τιτουλάριοι ὑπαγώμενοι στὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Δὲν ἀναγνώριζε τὸν ἀπεσταλμένο τοῦ Πατριαρχείου. Τὸν πρῶτο του. Ἄρα δὲν εἶχε θέση στὴν ἱεραρχία τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτὸς ἦταν ὁ λόγος ποὺ μετετέθη στὴν Μητρόπολη Σάρδεων. Ὁ ἄλλος ὁ Βοστώνης, τιμωρήθηκε γιὰ τὶς ἐνέργειές του κατὰ τοῦ Πατριαρχείου καὶ ὑπὲρ τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἀμερικῆς. Καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Τὰ ἴδια ἔκανε καὶ τὴν περίοδο τοῦ Ἰακώβου καὶ εἶχε καὶ τότε τιμωρηθεῖ. Κι ἐὰν δὲν τιμωρήθηκαν μὲ πιὸ αὐστηρὲς τιμωρίες τὸ ὀφείλουν στὸν Ἀρχιεπίσκοπό τους. Στὴν Σύνοδο, ἐκτὸς ἀπὸ δύο, ὅλοι οἱ Ἱεράρχες ζητοῦσαν αὐστηρότερες τιμωρίες. Τοὺς ἔσωσε ὁ Ἐλπιδοφόρος. Ὅσο γιὰ τὸν Ναὸ ποὺ δὲν ἔδωσαν στὸν Σάρδεων, εἶναι ψέματα πέρα γιὰ πέρα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ εἶπε ὅτι ὅλοι οἱ Ναοὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἶναι στὴ διάθεσή του νὰ λειτουργεῖ, ὅπου θέλει, ἁπλῶς νὰ ἐνημερώνει τὸν Πρωτοσύγκελλο. Τὸ κανονικὸ αὐτὸ εἶναι. Ἐκεῖνος προτίμησε νὰ πηγαίνει στὰ μετόχια τῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς. Καὶ αὐτὰ δὲν τὰ λέγω ἐγώ, τὰ κατέθεσε ὁ ἴδιος στὸν Πατριάρχη.

Ὅσο γιὰ τὸν πρ. Ἀμερικῆς, πῆγαν εἴκοσι χρόνια χαμένα καὶ μὲ ζημία εἰς βάρος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἔφυγε ἀφήνοντας χρέος 30 ἑκ. δολλαρίων στὴν Ἀρχιεπισκοπή. Χαμένα τὰ χρήματα γιὰ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ ὁ Ναὸς ἀτελείωτος. Χρεωκοπημένη ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ 65 ἑκ. χρεωμένη ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ στὸ ταμεῖο συνταξιοδοτήσεως τῶν κληρικῶν. Ὅλα αὐτὰ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς Δημητρίου. Καὶ τώρα τρέχει ὁ Ἐλπιδοφόρος, ὀργώνει ἀπὸ τὴν μία ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη τὶς ΗΠΑ, γιὰ νὰ κλείσει τὶς τρύπες ποὺ ἄνοιξε ὁ Δημήτριος…».

Previous Article

Εἰς τὸ ΣτΕ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Σεβ. Γλυφάδας

Next Article

Ὁ κορωνοϊὸς εἶναι πολιτικὸν ἐργαλεῖον;

Διαβάστε ακόμα