Τί συμβαίνει τελικά εἰς Λάρισαν;

Share:

Χρίστος Παναγιώτου

Στήν τελευταία δημόσια ἐπιστολή μου πρός τόν Μητροπολίτη μας κ. Ἱερώνυμο, μέσῳ τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου», τοῦ ἀπηύθυνα παράκληση, στεκόμενος στό ὕψος τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, νά δείξει ἐμπράκτως τή μετάνοιά του παύοντας τήν «περιπέτεια» τῶν δύο ἱερέων του, ἐπιστρέφοντάς τους στίς ἐνορίες τους.

Κάτι τέτοιο δέ συνέβη ἕως τώρα. Ἐκεῖνο ὅμως, πού ἔχει ἐνδιαφέρον νά παρατηρήσουμε εἶναι ἡ πορεία τοῦ ἱερέως πού ἐσχάτως «μετακινήθηκε» ἀπό τήν ἐνορία του, Μητροπολίτης οἶδε, γιά ποιό λόγο. Τήν πρώτη Κυριακή, τοποθετήθηκε σέ κάποιο χωριό, 17 χιλιόμετρα ἀπό τή Λάρισα. Θά ἔλεγε κανείς, καλοπροαίρετα σκεπτόμενος, ὅτι ἐπειδή δέν ἐξυπηρετοῦνταν οἱ λειτουργικές ἀνάγκες τῶν κατοίκων ἐκείνων, μερίμνησε ὁ καλός Μητροπολίτης γι’αὐτό, καί τούς ἔστειλε ἕναν καλό ἱερέα γιά νά τούς ποιμάνει.

Τήν δεύτερη Κυριακή, λειτούργησε σέ κεντρικό ἱερό ναό τῆς Λάρισας. Αὐτομάτως, ὁ ἀνωτέρῳ καλός λογισμός, τείνει νά σβήσει ἀπό τή σκέψη τῶν καλοπροαιρέτων. Ὑπάρχουν βεβαίως καί οἱ ὑποψιασμένοι, πού σκέφτονται ὅτι, δέν ἄρεσε στόν Δεσπότη τό πλῆθος τῶν 500 πιστῶν, ὅπως ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» τῆς Λαρίσης, πού παρευρέθησαν στό ναό τοῦ χωριοῦ πρός υποστήριξη τοῦ ἱερέως!

Τήν Τρίτη Κυριακή, 24 Ὀκτωβρίου, κι ἐνῷ ἀναρωτιόμουν ποῦ ἄραγε νά λειτούργησε ὁ καλός ἱερέας, τήν ἀπορία μου ἔλυσε ἡ ἰστοσελίδα τῆς Μητρόπολης[1]: ὁ περιφερόμενος, τελικά, ἱερέας συλλειτούργησε ὡς τέταρτος (!) ἱερέας, σύν ἕναν ἱεροδιάκονο, σέ ἄλλο κεντρικό ναό τῆς πόλης, χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἱερωνύμου. Προφανῶς δέν ἔφθαναν τέσσερις ἱερεῖς καί ὁ ἱεροδιάκονος γιά νά ὑπηρετήσουν τόν Δεσπότη καί τό ἀραιωμένο ποίμνιο!

Πληθαίνουν οἱ ὑποψίες καί ἀρχίζουν ἀκόμη καί οἱ καλοπροαίρετοι νά ἀναρωτιοῦνται: τί συμβαίνει τελικά; Τό σίγουρο εἶναι ὅτι τό πλῆθος τῶν πιστῶν δέν ἀκολούθησε καί πάλι τόν ἱερέα. Δεύτερον, ἀποκλείεται τό ἐνδεχόμενο τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τίς ἐκκλησιαστικές ἀνάγκες τῶν χωρικῶν. Τίθενται νέα ἐρωτηματικά: Μήπως ὁ Μητροπολίτης θέλει νά ἐξουθενώσει, νά τιμωρήσει τόν ἀξιόλογο ἱερέα γιά τούς λόγους πού μόνο ἐκεῖνος γνωρίζει; Μήπως θεωροῦσε τό ἐκκλησίασμα τοῦ ταπεινοῦ ἱερέως, σάν βρωμερό ἀπόστημα, σάν κάποιου εἴδους ἐκκλησιαστικῆς «γιάφκας», θέλησε νά τό σπάσει καί φυσικά, τά κατάφερε; Ποῦ ὀφείλεται ἡ ἀναλγησία καί ἡ σκληροκαρδία τοῦ δεσπότη; Εἶναι αὐτές πατρικές ἐνέργειες ἀνδρός πού βρίσκεται εἰς τύπον Χριστοῦ; Γιατί δέν δίνει ἐξηγήσεις στόν πιστό λαό, στούς ἐνορίτες του καί στά πνευματικά του τέκνα πού τόν θέλουν πίσω, τούς ἀπαξιώνει; Τό μέλλον θά δείξει καί ὁ καλός Θεός, σίγουρα θά μᾶς φανερώσει τήν ἀλήθεια.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα καλό ἀπό τήν «μετακίνηση» τῶν δύο ἱερέων: Γίνεται γνωστό, «διαφημίζεται» (σύμφωνα μέ τήν ὁρολογία τοῦ Δεσπότη μας), τό ἐκκλησιαστικό τους ἦθος καί ἡ ταπείνωσίς τους καί στούς ἄλλους ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (καί στούς πιστούς) καί ἴσως, λέω ἴσως, θά μποροῦσε νά τούς ἐλέγξει ἡ συνείδησή τους, διότι βλέπουν καί σιωποῦν μπροστά στήν καταφανέστατη ἀδικία ἔναντι τῶν ἀδελφῶν τους! Ποῦ πῆγε ἡ φιλαδελφία τους;

Ἡ ἱστορία φυσικά, καί δή ἡ ἐκκλησιαστική, καταγράφει ὅλα ὅσα ἀντι-ὀρθόδοξα πρόλαβε καί ἔκανε ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερώνυμος στό τόσο μικρό χρονικό διάστημα τών τριῶν ἐτῶν. Ἤδη, τό διαδίκτυο, ὀρθόδοξες καί ὄχι μόνο ἰστοσελίδες, οἱ ἐφημερίδες καί ὁ πιστός λαός βοοῦν γιά τίς πράξεις του. Φαίνεται ὅμως ὅτι τραβάει (ἀπο)φασιστικά τή δική του, μοναχική ὁδό καί ὄχι αὐτή τοῦ Κυρίου (συστρατευμένος μέ τούς διοικοῦντας τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία), κηρύττοντας τό ἀντι – Εὐαγγέλιο! Προσωπική μου ἄποψη, καί εὔχομαι νά κάνω χίλιες φορές λάθος, μετά καί τήν ἀκατάσχετη καί παραμορφωμένη πολυλογία[2] πού προσέφερε ὡς ἀπάντηση στόν γηραιό Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων π. Ἀμβρόσιο μέ τή σιγουριά ὅτι τόν κατατρόπωσε, εἶναι ὅτι πρόκειται περί ἀθεόφοβου καί γι’ αὐτό ἀμετανοήτου ἀνθρώπου!

Τά ἔργα καί οἱ ἡμέρες του, προστίθενται, ὡς ψηφίδες ἡ μία δίπλα στήν ἄλλη, μέ τά ἔργα καί τίς πράξεις σχεδόν ὅλων τῶν «Γεργεσηνῶν» Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας, για νά συμπληρωθεῖ τό ψηφιδωτό, πού ὡς θέμα ἔχει τήν μετάλλαξη τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας, τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς Νέας Ἐποχῆς· μιᾶς ἐποχῆς πού δημιουργεῖ δεσποτάδες-μαριονέτες καί τούς ἐπιβάλλει γιά τήν πραγμάτωση τῶν πονηρῶν σκοπῶν της!

Χρίστος Παναγιώτου

Πηγή: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ΑΡ.Φ.2376/12-11-21

[1] «Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης ο Σεβασμιώτατος – ΗΧΗΤΙΚΟ», https://imlarisis.gr

[2] Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἱερωνύμου, «ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΑ(;) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ», https://imlarisis.gr

Previous Article

Μητροπολῖται μετέρχονται μέσα καταστολῆς!

Next Article

«Ἀγνώμων φανείς…»