Τί ἀπ’ ὅλα ἐνεθυμήθη ὁ Ἀμερικῆς;

Share:

Τί νὰ ὑποθέση κανείς, ὅταν ἀντὶ μηνύματος γίνεται ἀνάρτησις, ἡ ὁποία ἀπ’ ὅλον τὸν βίον τοῦ ἀπελθόντος μνημονεύει τὸ οὐκρανικόν, τὸ ὁποῖ­ον ἐδίχασεν, ἀντὶ διὰ κάτι θετικόν; Εἶναι τελικῶς ἐνδεικτικὸν ὄχι μόνον διὰ τὸ πῶς σκέπτονται οἱ Φαναριῶται, ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς θὰ μείνουν εἰς τὴν ἱστορίαν οἱ Προκαθήμενοι, οἱ ὁποῖοι ἔσφαλλαν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «orthodoxia.info» τῆς 7ης Νοεμβρίου 2022:

«Στὴν κοίμηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου ἀναφέρθηκε πρὶν ἀπὸ λίγο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος μέσα ἀπὸ τὸν προσωπικό του λογαριασμὸ σὲ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης.

“Με βαθιὰ θλίψη ἔμαθα σήμερα γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄. Τολμηρὸς ὑποστηρικτὴς τῆς Ὀρθόδοξης ἑνότητας καὶ ἔνθερμος ὑπερασπιστὴς τῆς αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας”, σημείωσε ὁ Ἀρχ. Ἐλπιδοφόρος

Παράλληλα τόνισε πὼς “ἦταν ἐπίσης καθοριστικὸς στὴ μεταρρύθμιση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Αἰωνία του ἡ μνήμη”».

Previous Article

Δημοσκόπηση Cyprus Times για αρχιεπισκοπικές εκλογές Κύπρου

Next Article

Ἀρχιεπισκοπικὰ νεοδημοκρατικὰ σενάρια