Τί ἐμπλοκὴ ζητεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐζήτησεν ἀπὸ τὸν Ὑπ. Προστασίας τοῦ Πολίτου νὰ ἐμπλακῆ περισσότερον ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸ προσ­φυγικόν. Ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε δηλώσει πρὸ διετίας ὅτι ἐμπλέκονται μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα. Πῶς ἀπεφάσισε τώρα τὴν ἐμπλοκὴν τῆς Ἐκκλησίας; Θὰ ὑπάρξουν ἐπιχορηγήσεις διὰ τὸ ἔργον αὐτό; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα xrimaonline.gr τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Τὴν ἀκόμα μεγαλύτερη ἐμπλοκὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας στὴ διαχείριση τοῦ προσφυγικοῦ καὶ μεταναστευτικοῦ ζητήματος ἐπιθυμεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὅπως τόνισε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Προστασίας τοῦ Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη καὶ τὸν ἀναπληρωτὴ ὑπουργό, ἁρμόδιο γιὰ θέματα Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, Γιῶργο Κουμουτσάκο, σὲ συνάντηση ποὺ εἶχαν τὴν Πέμπτη.

Σύμφωνα μὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ποὺ ἐκδόθηκε μετὰ τὴ συνάντηση, κεντρικὸς ἄξονας τῆς συζήτησης καὶ ὁ κύριος προβληματισμὸς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, ἦταν ἡ περιφρούρηση τῆς τήρησης τῶν ὑψηλῶν προδιαγραφῶν ὑλοποίησης τῶν προγραμμάτων ποὺ ἐφαρμόζει ἡ Ἐκκλησία, τὰ ὁποῖα καὶ τὴν ἔχουν καταστήσει ὡς τὸν πλέον ἀξιόπιστο φορέα ὑλοποίησης καὶ σὲ εὐρωπαϊκὸ ἐπίπεδο.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ Ἐκκλησία θεωρεῖ ἐπιβεβλημένη τὴ συμμετοχή της σὲ ὅλα τὰ στάδια ἐκτέλεσης τῶν προγραμμάτων ποὺ θὰ ἀναλάβει, π.χ. φιλοξενία – ἐκπαίδευση – ἀπασχόληση – κοινωνικὴ ἔνταξη. Δίνεται μάλιστα προτεραιότητα στοὺς ἀσυνόδευτους ἀνηλίκους καὶ στὶς οἰκογένειες προσφύγων.

Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἀποφασίστηκε ὅτι σύνδεσμοι μὲ τὸ ὑπουργεῖο, γιὰ μὲν τὴν ΕΚΥΟ θὰ εἶναι ὁ ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης, γενικὸς διευθυντής της, γιὰ δὲ τὸ Κέντρο ὁ διευθυντής του ἀρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυννεφάκης, κα­θὼς καὶ τὰ τεχνικὰ κλιμάκια αὐτῶν».

Previous Article

Ἡ ἀξιοποίησις τῆς περιουσίας προχωρεῖ!

Next Article

Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές από τον Αρχιεπίσκοπο