Τελευταία ὁμιλία κληρικοῦ τῆς Διασπορᾶς

Share:

Παραθέτουμε τὰ τελευταῖα λόγια μακαριστοῦ κληρικοῦ: «…Πρέπει πάντα νὰ θωρούμαστε ὅτι τὸ σπίτι µας εἶναι στοὺς οὐρανούς: πρέπει νὰ ἀποτινάξουμε ὅλα τὰ μάταια καὶ ἀσήμαντα πάθη καὶ ἀνησυχίες ποὺ µᾶς κρατοῦν δεµένους στὴ γῆ, στὸν πεσμένο γήινο κόσμο, τὰ ὁποῖα µᾶς ἐμποδίζουν ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση τοῦ σκοποῦ τῆς δημιουργίας µας. Πόσο εὔκολα ξεχνᾶμε τὸν ἴδιο τὸν λόγο τῆς ὕπαρξής µας… Οἱ ἔσχατοι χρόνοι εἶναι ἤδη ἐδῶ. Βλέπουμε καθαρὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου. Οἱ Χριστιανοὶ θὰ βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ µία πρωτοφανῆ δοκιμασία τῆς πίστης καὶ τῆς ἀγάπης τους γιὰ τὸν Θεό. Θὰ πρέπει νὰ κρυφτοῦμε στὴν ἔρημο – σ’ ἕνα ἔδαφος ὅπως αὐτὸ ποὺ βλέπουμε ἐνώπιόν µας ἐδῶ. Φυσικά, στὸ τέλος θὰ µᾶς βροῦν. Ἀκόμα καὶ ἐκεῖ ὁ σκοπὸς τοῦ κρυψίματός µας εἶναι ὄχι µόνο, γιὰ νὰ µείνουµε ζωντανοί, ἀλλὰ γιὰ νὰ κερδίσουμε χρόνο ὥστε νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ ψυχές µας γιὰ τὴν τελικὴ δοκιμασία. Καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀκόμα καὶ τώρα. Ἑπομένως ἀρχίστε τουλάχιστον νὰ ἀγωνίζεστε κατὰ τῶν δεσμῶν τῶν µηδαµινῶν παθῶν, καὶ νὰ θυμᾶστε ὅτι τὸ ἀληθινὸ σπίτι µας δὲν εἶναι ἐδῶ, ἀλλὰ στοὺς οὐρανούς. Ἂς πορευόμαστε πρὸς τὴν οὐράνια πατρίδα µας, καθὼς ὁ ἅγιος Γερμανὸς συνήθιζε νὰ λέει… Ad αsterα!* Ad αsterα!»! Φοβερὲς οἱ προρρήσεις γιὰ τὰ φρικτὰ ἔσχατα.

Previous Article

Καταπάτηση τῆς συνείδησης καί σύγχρονη προδοσία τῆς πίστεως

Next Article

Ἡ ἑλληνική ἱστορία πονάει τόν Ἐρντογάν!