Τελικὰ ἡ ΔΙΣ ἠθέτησε τὴν ὑπόσχεσίν της;

Share:

Εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 1ης Ἀπριλίου 2020 ἡ ΔΙΣ ἔγραφε:«Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε, ὁ κίνδυνος νὰ περάσει σύντομα, ὥστε ὅλοι μαζὶ (Κλῆρος καὶ λαὸς) νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας μὲ πανηγυρικὴ Ἀναστάσιμη Παννυχίδα, κατὰ τὴν Ἀπόδοση τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, δηλαδὴ κατὰ τὸ μεσονύκτιο μεταξὺ Τρίτης 26 πρὸς Τετάρτη 27 Μαΐου 2020».Τὰς ἑπομένας ἡμέρας ὅλα τὰ μέσα ἐνημερώσεως μετέδιδαν ὅτι τὸ Πάσχα θὰ ἑορτασθῆ κατὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς καὶ ὁ Σεβ. Ναυπάκτου δὲν τὸ διέψευσεν, ἀλλὰ ὡμίλει περὶ «οἰκονομίας» τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἑορτασθῆ πανηγυρικὰ τὸ Πάσχα τὴν νύκτα τῆς 26ης Μαΐου. Εἰς τὰς προσφάτους ἀνακοινώσεις τῆς ΔΙΣ δὲν ἔγινε καμία νύξις διὰ τὸ θέμα. Ἦτο μόνον λόγια παραμυθητικά, διὰ νὰ μὴ ἀντιδράσουν οἱ πιστοί;

Previous Article

Τό Πάσχα δεν έχει υποκατάστατο!

Next Article

Ἐκκλησιαστικὴ τηλεόρασις;

Διαβάστε ακόμα