«Τεμενάδες» κ. Τσίπρα εἰς τὰς μουφτείας τῆς Θράκης

Share:

Ὁ Πρωθυπουργὸς εἶπεν ὅτι ἡ ἰδεολογία του εὑρίσκεται κοντὰ εἰς τὴν «διδασκαλίαν τοῦ Χριστοῦ», ὄχι τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ εἶναι σταθερὰ προσανατολισμένον τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ τὰς μουφτείας. Μετὰ τὴν Μακεδονίαν ἀκολουθεῖ καὶ ἡ Θρᾴκη; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Αὐγὴ» τῆς 8ης Μαΐου 2019: «στὴν Ξάνθη ὁ πρωθυπουργὸς ἀναφέρθηκε σὲ δύο ἐμβληματικὰ γιὰ τὴ μειονότητα ζητήματα. Τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν τρόπο ἐπιλογῆς τοῦ μουφτῆ. Δήλωσε πὼς ὁ μουφτὴς θὰ ἐπιλέγεται ἀπὸ ἕνα ἐκλεκτορικὸ σῶμα ποὺ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς τῆς μειονότητας, ἄρα δὲν θὰ διορίζεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος. Τὸ δεύτερο ζήτημα στὸ ὁποῖο ἀναφέρθηκε ἦταν ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς νομοθεσίας γιὰ τὰ βακούφια. Συγκεκριμένα εἶπε ὅτι πλέον οἱ διαχειριστικὲς ἐπιτροπὲς τῆς βακουφικῆς περιουσίας τῆς μειονότητας θὰ ἐκλέγονται. Ἀναμφίβολα πρόκειται γιὰ δύο ἱστορικὲς πρωτοβουλίες ποὺ ἀναλαμβάνει ἡ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς, ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καὶ ἔρχονται νὰ ἱκανοποιήσουν δύο χρόνια αἰτήματα τῆς ἴδιας τῆς μειονότητας. Ταυτόχρονα μὲ τὴν πρωτοβουλία ποὺ εἶχε ἀναλάβει ἡ κυβέρνηση γιὰ τὸ θέμα τῆς σαρία, δείχνει ὅτι εἶναι σταθερὰ προσανατολισμένη στὴν ἐμβάθυνση τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν μέσα στὴ μειονότητα. Στὸ κλείσιμο τῆς ὁμιλίας του ὁ πρωθυπουργὸς τόνισε πὼς ὅλοι χωρᾶμε κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια σημαία, τὴ σημαία τῆς πατρίδας μας, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φυλὴ καὶ θρησκεία».

Previous Article

Σεβόμαστε τον Φιλάρετο, αλλά δεν υποστηρίζουμε τα λεγόμενά του

Next Article

Η Σερβική Εκκλησία αποφάσισε να επαναλάβει το διάλογο με την Εκκλησία των Σκοπίων

Διαβάστε ακόμα