Τζαμὶ ὁ ναὸς τῆς A΄ Οἰκ. Συνόδου!

Share:

Οἱ Κυβερνῶντες ἐδῶ καὶ εἰς τὴν Τουρκίαν ὁμοιάζουν ὡς πρὸς τὸ ἐνδιαφέρον τους νὰ πληθαίνουν τὰ τζαμιὰ καὶ νὰ κλείνουν οἱ ἱ. Ναοί. Οἱ ἐν Ἑλλάδι οἰκοδόμησαν τὸ κρατικὸν τέμενος, δὲν δίδουν θέσεις διὰ κληρικοὺς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειώνωνται αἱ ἐνορίαι, ἀλλὰ οὔτε διαμαρτύρονται διὰ τοὺς ναοὺς ποὺ μετατρέπονται εἰς Μικρὰν Ἀσίαν εἰς τζαμιά. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα iellada.gr τῆς 9ης Ἰουνίου 2019:

«Μὲ ἁψίδες ποὺ θυμίζουν τοὺς στίχους τοῦ Κορανίου καὶ χωρὶς νὰ κάνουν ἰδιαίτερες ἀλλαγὲς ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ μνημεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, οἱ Τοῦρκοι ἀνήγγειλαν τὴν ἄμεση λειτουργία τοῦ τζαμιοῦ, γιὰ νὰ τιμηθεῖ τὸ «Κουρμπάν Μπαϊράμι». Ἐκεῖ διορίσθηκε ἤδη καὶ ὁ ἰμάμης κ. Μαχμούτ Σαχίν 40 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὰ ἱερατικὰ προνόμια πρὶν ἀπὸ ἕνα μήνα ὁλοκληρώνοντας τὴν περίοδο διακονίας του στὸ τέμενος τοῦ Χατζῆ Ὀζμπὲκ στὴν Προύσα.

«Γιὰ ἕνα ἰμάμη εἶναι ξεχωριστὸ συναίσθημα νὰ λειτουργήσει σὲ ἕνα τέτοιο χῶρο, σὲ μία Ἁγία Σοφία», δήλωσε στὰ ΜΜΕ ὁ κ. Σαχὶν καὶ φωτογραφήθηκε μπροστὰ στὴ λαξευτὴ θέση ποὺ λειτουργοῦσε ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιερέας. «Αἰσθάνομαι ὑπερήφανος ποὺ θὰ τελέσω ἑσπερινὲς προσευχὲς γιὰ τὸ ραμαζάνι (Taraweeh)», δήλωσε καὶ παραδέ­χθηκε ὅτι ἐξαιτίας τῆς δημοσιότητας ποὺ ἔχει πάρει τὸ θέμα συρρέουν πιστοὶ ἀκόμα κι ἐκτὸς Νικαίας (σ.σ. στὰ τουρκικὰ Ἰζνίκ).

Ἡ ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς πόλης, ἡ ὁποία ἁλώθηκε ἀπὸ τον Ὀρχάν Γαζή, τὸ 1331. Ποτὲ δὲν βεβηλώθηκε ἀπὸ τότε καὶ διατηρήθηκε ὡς τόπος λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Οἱ Τοῦρκοι ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ ἐσωτερικὸ τὸ ναοῦ καταστράφηκε τὸ 1922 ἀπὸ πυρκαγιὰ ποὺ ἔβαλαν Ἕλληνες στρατιῶτες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκστρατείας, ἀλλὰ δὲν ἐπιβεβαιώνεται.

Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἐπὶ 90 ἔτη ὁ ναὸς παρέμεινε κλειστὸς ὡς θρησκευτικὸ μνημεῖο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐνῶ τώρα ἡ ἡγεσία τῆς Γενικῆς Διεύθυνσης Βακουφίων ἐπιβεβαιώνει τὴ νέο-ὀθωμανικὴ ἀντίληψη ποὺ διέπει τὴν κυβέρνηση τοῦ κ. Ρετσέπ Ταγὶπ Ἐρντογάν. Ἡ Ἁγία Σοφία τῆς Νικαίας μετατράπηκε σὲ ἰσλαμικὸ τέμενος, στὰ πλαίσια τῆς λογικῆς τῶν κατακτητῶν, ποὺ ἀντὶ νὰ χτίζουν δικούς τους λατρευτικοὺς χώρους, χρησιμοποιοῦσαν χριστιανικούς, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἡ αἴσθηση τῆς βάρβαρης ὑποδούλωσης στοὺς ἀτυχεῖς ραγιάδες.

Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μᾶλλον περὶ ἄλλα τυρβάζουν ὥς τώρα…».

Previous Article

Κοινή Εγκύκλιος Μητροπολιτών της Θράκης

Next Article

Ἔρχονται αἱ νέαι ταυτότητες!

Διαβάστε ακόμα