Τιμητικὸς Τόμος πρὸς τιμὴν τοῦ θεολόγου Διονυσίου Μπατιστάτου

Share:

Τὸ Ἱστολόγιο «Διονυσίου Μ. Μπατιστάτου Μνήμη», τὸ ὁποῖο διαχειρίζονται συγγενεῖς καὶ φίλοι τοῦ ἀειμνήστου, ἀποφάσισε τὴν ἔκδοση Τιμητικοῦ Τόμου πρὸς τιμὴν τοῦ θεολόγου Διονυσίου Μπατιστάτου.

Ἡ παροῦσα Πρόσκληση ἀφορᾶ στὴν ὑποβολὴ πρωτότυπων ἐργασιῶν σχετικῶν μὲ τοὺς τομεῖς τῆς Θεολογίας (Δογματική, Ἠθική, Χριστιανικὴ Γραμματεία, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία κ.λπ.), τῆς Ἐπιστολογραφίας, τῆς Ἱστορίας (μὲ ἔμφαση στὴν Τοπικὴ Ἱστορία τῶν περιοχῶν μὲ τὶς ὁποῖες συνδεόταν ὁ μακαριστός: Πειραιάς, Κεφαλονιά, Πάρος, Ἅγιον Ὄρος) καὶ τῆς Λογοτεχνίας (ποίηση, διήγημα).

Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ εἶναι σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑξῆς γλῶσσες: Ἑλληνική, Ἀγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ἱσπανική, Ρωσική.

Κάθε συγγραφέας, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ συμμετέχει μὲ τρεῖς (3) τὸ πολὺ ἐργασίες, θὰ παραλάβει δωρεὰν εἴκοσι (20) ἀντίτυπα τοῦ Τιμητικοῦ Τόμου.

Οἱ ἐργασίες πρέπει νὰ εἶναι γραμμένες σὲ ἀρχεῖο MS Word, μὲ γραμματοσειρὰ Times New Roman, μέγεθος 12 καὶ νὰ ἀποσταλοῦν μέχρι τὶς 31 Μαρτίου 2023 στὸ email: dionysiosmpatistatos@gmail.com

Previous Article

Ντουμένκο: ἡ σχισματική ἐκκλησία Κιέβου ξεκινᾶ διάλογο μέ τούς Ρωμαιοκαθολικούς!

Next Article

Εποχή μαζικής αποβλάκωσης!