Τιμωρίαι καὶ ἐναγκαλισμοὶ εἰς τὴν Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς

Share:

Φαίνεται πὼς ὁ πρ. Νέας Ὑερσέης ἐξελέγη διὰ Μητρόπολιν ποὺ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ποιμάνη! Αὐτοῦ τοῦ εἴδους αἱ ἀποφάσεις τοῦ Φαναρίου εὐτελίζουν τὸ συνοδικὸν σύστημα καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ Ἐπισκόπου. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «kalami.us» τῆς 29ης Ὀκτωβρίου 2020:

«Στὶς 15 Ὀκτωβρίου ‘20, ὁ πρ. Νέας Ὑερσέης κ. Εὐάγγελος (νῦν Σάρδεων) ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Ἐλπιδοφόρο στὴν Ἀρχιεπισκοπή, στὴν Νέα Ὑόρκη. Ἀγκαλιές, φωτογραφίες, δηλώσεις. Δηλαδή, ὁ ἀπόλυτος ἐξευτελισμὸς Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολίτη, ποὺ ἄφησε ἄφωνη τὴν Ὁμογένεια. Γιὰ νὰ κουβεντιάσουν τὰ οἰκονομικά, τὰ σχετικὰ μὲ τὴν πρόωρη σύνταξη τοῦ Εὐαγγέλου.

Ὄχι, δὲν θὰ πάει στίς… Σάρδεις ὁ κ. Εὐάγγελος, γιὰ νὰ “ποιμάνει”. Θὰ παραμείνει στὶς ΗΠΑ, στὸ περιθώριο καὶ θὰ πληρώνεται ἀπὸ τὸ “ποίμνιο”. Τὴν Μητρόπολη ἀνάλαβε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος φρόντισε ἄμεσα νὰ ἀλλάξουν, κλειδαριὲς στὰ γραφεῖα της καὶ ‘’δικαιοῦχοι’’ στοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς…

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν ποινὴ τῆς “ἀργίας” στὸν Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο, ἐπιβεβαιωμένες πληροφορίες τοῦ “ΚΑΛΑΜΙ” ἀναφέρουν ὅτι στὴν συνεδρίαση τῆς “συνόδου Βαρθολομαίου”, ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου Θεόληπτος καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας Μακάριος, πίεζαν γιὰ “καθαίρεσή” του, μὲ ὑπόδειξη τοῦ “ἐκκλησιαστικοῦ συντάκτη” τοῦ “Ἐθνικοῦ Κήρυκα” Θεοδ. Καλμούκου, ὁ ὁποῖος ἔχει “προηγούμενα” μὲ τὸν Μεθόδιο».

Previous Article

Ἡ ψευδοεκκλησία τοῦ Ἐπιφανίου εἰς τὴν Οὐκρανίαν «κατεβάζει ρολά»;

Next Article

Σεβ. Μόρφου: «Τὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι»