Τιμὴ εἰς τὸ Σῶμα τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων

Share:

Ἡ ἀνάγκη τῆς ὠφελείας τοῦ ἔθνους μας ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς εἶναι πασίδηλος εἰς ὅλους τούς τομεῖς. Ἁπτὸν παράδειγμα ἡ ἱστορία τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 16ης Δεκεμβρίου 2019: «Τὸ Σῶμα τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῶν 190 χρόνων τοῦ βίου του, προσέφερε πολλὰ στὸν Στρατὸ καὶ τὴν Πατρίδα, τόσο σὲ ὧρες μάχης ὅσο καὶ εἰρήνης. Καὶ αὐτὸ τὸ ἔκανε μὲ αὐτοθυσία, προσφορὰ ἀγώνων καὶ αἵματος καὶ μὲ διάφορους τρόπους, ὅπως μὲ ἁγιαστικὲς πράξεις, ὁμιλίες καὶ προσωπικὴ ἐπικοινωνία, τόσο μὲ τοὺς ἀξιωματικοὺς ὅσο καὶ μὲ τοὺς ὁπλίτες» τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀ­θηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὸν χαιρετισμό του στὴν Ἐπετειακὴ ἐκδήλωση τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα στὴν αἴθουσα τῆς Λέσχης Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Τὴν ἐπετειακὴ αὐτὴ ἐκδήλωση μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 190 ἐτῶν παρουσίας Στρατιωτικῶν Ἱερέων στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις τῆς Πατρίδας, συνδιοργάνωσαν ἡ Εἰδικὴ Συν­οδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων καὶ ἡ Διεύθυνση τοῦ Σώματος τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων, ἐνῷ παρέστησαν ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἄμυνας, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, κλῆρος καὶ λαός.

Previous Article

Ποῖος θὰ ἀγοράση τὰ «φιλέτα» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς;

Next Article

Η ΠΟΕ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣτΕ, ΔΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ