«Τι συμβαίνει μέ τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια; Ἱστορικό τοῦ θεσμοῦ καί ἡ σημερινή προσπάθεια κατάργησής τους»

Share:

 

Τήν Δευτέρα 15.5.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τον κ. Χαράλαμπο Ἄνδραλη, δικηγόρο,  μέ θέμα: «Τι συμβαίνει μέ τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια; Ἱστορικό τοῦ θεσμοῦ καί ἡ σημερινή προσπάθεια κατάργησής τους»

 

 

 

=======================================================================

  Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

 

Previous Article

Ὁ χριστιανός ἡγεμών

Next Article

Ὁ Νεοελληνισμός τοῦ 19ου αἰῶνος καί ὁ Ἀπόστολος Μακράκης