Τι συνδέει τον Σεβ. Ύδρας με τον κ. Μιχ. Καρλούτσον;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχιεπισκόπου, κ. Χάρης Κονιδάρης εις τον «Αθήνα 9.84» της 17ης Απριλίου 2015 είχε δηλώσει: «Ο Αρχιεπίσκοπος είχε από την ημέρα της εκλογής του, ως όραμα, την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Σε αυτή ακριβώς τη λογική και με αυτή τη προσέγγιση, διατύπωσε μία συγκεκριμένη πρόταση στην Ιερά Σύνοδο της ιεραρχίας, τον Οκτώβριο του 2009, η οποία αφορούσε τη συνεκμετάλλευση της εκκλησιαστικής περιουσίας υψηλής αξίας». Ο Μακαριώτατος είχε προσπαθήσει επί πρωθυπουργίας κ. Γ. Παπανδρέου, εις το πρώτον Υπουργικόν Συμβούλιον του οποίου είχε παρακαθήσει, να προωθήση το ζήτημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αι προτάσεις αυταί μετά από πολλούς σκοπέλους κατέληξαν εις ένα σημαντικόν βήμα. Το έτος 2013 ιδρύθη δια την αξιοποίησιν της εκκλησιαστικής περιουσίας «Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας Α.Ε.» (Ε.Α.Ε.Α.Π. Α.Ε.) (Νόμος υπ. αριθμ. 4182, «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», άρθρα από 83 έως και 89, ΦΕΚ αριθμ. 185, τεύχος Α , 10 Σεπτεμβρίου 2013). Ο νόμος επέρασεν από την ελληνικήν Βουλήν, και ήταν από τους ελαχίστους που δεν κατεψήφισαν οι βουλευταί της σημερινής κυβερνήσεως.

Τα προς αξιοποίησιν

Να υπενθυμίσωμεν εις τους αναγνώστας ότι η περιουσία της Εκκλησίας από την ίδρυσιν του Ελληνικού Κράτους ως και την δεκαετίαν του ’80, έπειτα από τέσσερις αναγκαστικάς σαρωτικάς απαλλοτριώσεις εκ μέρους της Πολιτείας, συνερικνώθη εις το ποσοστόν μόλις του 4% εις σύγκρισιν με εκείνο, το οποίον αρχικώς κατείχε.

Ως σημαντικώτεραι εκτάσεις γης δι’ αξιοποίησιν θεωρούνται: α) το όμορον με το γήπεδον του «Παναθηναϊκού» οικόπεδον, β) οικόπεδον εις την οδόν Δεινοκράτους, γ) 3.500 στρέμματα, που περιβάλλουν την Ι. Μ. Πεντέλης, δ) έκτασις εις το Σχιστόν Περάματος, ε) 83 στρέμματα του Ορφανοτροφείου πλησίον του Αστέρος Βουλιαγμένης, στ) τα 1.200 στρέμματα της Βαρκίζης, εις την περιοχήν Φασκομηλιά κ.α. (μάλιστα τα δύο τελευταία καλύπτουν 60 χλμ. ακτογραμμής). Όλα τα οικόπεδα συναριθμούν τεραστίας εκτάσεις ανυπολογίστου οικονομικής αξίας.

Οι εμπλεκόμενοι

Εκτός από την ΕΑΕΑΠ, φορείς που ωρίσθησαν υπεύθυνοι δια την όλην διαδικασίαν ήσαν το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) και η εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο», τα οποία προφανώς θα αντικατασταθούν από το νέον υπερταμείον.

Εις την ΕΑΕΑΠ μετέχουν με 50% η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 50% το ελληνικόν Δημόσιον. Το 50% των εσόδων, που θα προκύπτουν από την λειτουργίαν της θα εισφέρεται εις το κράτος, ενώ το άλλο 50% θα διατίθεται εις το φιλανθρωπικόν έργον της Εκκλησίας. Την ευθύνην δια το Δημόσιον διαχειρίζεται ο Υπ. Επικρατείας κ. Ν. Παππάς, ενώ την επίβλεψιν δια το εκκλησιαστικόν μέρος φέρεται από πλήθος δημοσιευμάτων να έχη ο Σεβ. Μητρ. Ν. Ιωνίας κ. Γαβριήλ, ο οποίος ως στενός συνεργάτης και τ. πρωτοσύγκελλος του Μακαριωτάτου γνωρίζει καλά την υπόθεσιν, εις την ενθρόνισιν του οποίου είχεν επισήμως παραστή ο κ. Παππάς, όπως και ο τότε Πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς, επί των ημερών του οποίου συνεστήθη το ΕΑΕΑΠ.

Αναστάτωσιν έχει προκαλέσει εις τους δημοσιογράφους ότι εις το Δ.Σ. της ΕΑΕΑΠ ωρίσθησαν από την Ι. Αρχιεπισκοπήν μεταξύ άλλων ο κ. Μιχαήλ Καρλούτσος και ο πολιτικός μηχανικός Πέτρος Σουρέτης. Ο πρώτος είναι υιός του εξ Αμερικής αιδεσιμωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, Αλεξάνδρου Καρλούτσου, ο οποίος είναι το δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου Αμερικής και του Πατριάρχου Κων/λεως. Ο κ. Καρλούτσος «είχε την ευκαιρία να συναντήσει τόσο τον Ν. Κοτζιά όσο και τον Γ. Βαρουφάκη στον Λευκό Οίκο… είναι εκ των πρώτων ανθρώπων στις ΗΠΑ που ερωτώνται σχετικά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα από την πλευρά της Wall Street… και ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον έχρισε Άρχοντα Ευταξίας το 2010…», όπως έγραψεν η «Επένδυση Plus» της 2ας Μαΐου 2015.

Το 2016 συνέβαλε τα μέγιστα δια την διεξαγωγήν του Κολυμβαρίου και προσφάτως ανέλαβεν υπεύθυνος πρωτοκόλλου εις το Υπ. Εξωτερικών της Αμερικής.

Ο δεύτερος είναι διευθύνων σύμβουλος της Intrakat Κατασκευές και έμπιστον πρόσωπον του γνωστού επιχειρηματίου κ. Σωκράτη Κόκκαλη.

Οι κίνδυνοι

Ο Μακαριώτατος γνωρίζων ότι εγχειρήματα αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας εποφθαλμιούνται από το Κράτος, με αποτέλεσμα να ανασύρωνται νομικά και άλλα κωλύματα, αλλά και ότι εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως, η οποία απαγορεύει τις μεγάλες επενδύσεις, δια να μη ρίξουν εις τα βράχια τα ταμεία, ως συνέβη κάποτε με επένδυσιν της ΕΚΥΟ εις μετοχές, ώρισε την Πολιτείαν συνέταιρον και μάλιστα με ισοποσόστοσιν! Ως εγράφη από τον κ. Κ. Κυριακόπουλον εις επιστολήν 2015 την 13ην Απριλίου «Ποιός σας είπε ότι η εκκλησιαστική περιουσία διαφυλάχτηκε στο βάθος των αιώνων, για να την εκχωρήσετε εσείς σήμερα στο περιουσιολόγιο της μαφίας των εκβιαστών;», αναφερόμενος εις το γεγονός ότι η αρχική πρότασις ήταν να διατίθενται τα χρήματα δια την αποπληρωμήν του χρέους. Εμείς απλώς ερωτώμεν: Περιουσία, η οποία ανήκει εις την Εκκλησίαν, διατί θα πρέπη να «εκχωρήται» κατά το ήμισυ εις το Κράτος;

Μίαν άλλην πτυχήν επεσήμανεν ο Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Ιωάννης Κονιδάρης, ο οποίος είχεν αρθρογραφήσει εις το tovima.gr της 4ης Μαΐου 2015. Μεταξύ άλλων υπενθυμίζει τα προβλήματα του παρελθόντος: «Στην πείσμονα αντίσταση της Ιεραρχίας (επί Αντ. Τρίτση) πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν δύο μητροπολίτες που επέπρωτο να γίνουν αρχιεπίσκοποι, ο προηγούμενος Χριστόδουλος [Παρασκευαΐδης] και ο νυν Ιερώνυμος [Λιάπης]. Και ενώ ψηφιζόταν ο Ν. 1700/1987 (Νόμος Τρίτση), η Εκκλησία της Ελλάδος έφθανε μέχρι του σημείου να ζητήσει επανυπαγωγή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να αποφύγει τις επεμβάσεις του Καίσαρα…». Ορμώμενοι από αυτό, αν και οι καιροί δεν είναι καθόλου οι ίδιοι, προειδοποιούμεν ότι εις περίπτωσιν οποιασδήποτε περαιτέρω πιέσεως δεν θα πρέπη η Εκκλησία της Ελλάδος να επαναλάβη ένα τέτοιο σφάλμα. Ας μη ευρεθή ως αφορμή η γενική εκκλησιαστική περιουσία, και όχι μόνον αυτή της Ι. Αρχιεπισκοπής, δια να πιέσουν κάποιοι προς την κατεύθυνσιν του Πατριαρχείου, διότι θα ήταν τρομερά επιζήμιον δια την Εκκλησίαν. Διότι, φρονούμεν ότι με την επανεκκίνησιν του ζητήματος της περιουσίας, ευκόλως δύναται να ανοίξουν και οι ασκοί του Αιόλου…

Αι οικουμενιστικαί θέσεις του Σεβ. Μητρ. Νέας Ιωνίας

Ο Σεβ. Μητρ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ υπήρξε πνευματικόν τέκνον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου και αργότερα ως και σήμερα στενός συνεργάτης του Αρχ. Αθηνών κ. Ιερωνύμου. Η σχέσις του με τα οικονομικά είναι αδιαμφισβήτητος, αφού φέρεται ως κάτοχος διδακτορικού στις πολιτικές επιστήμες του Διεθνούς Εμπορίου (WTC). Διαθέτει πλούσιον οικουμενιστικόν βιογραφικόν καθώς ηκολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές εις το Κέντρον του Πατριαρχείου Κων/λεως εις Γενεύην – Σαμπεζύ της Ελβετίας, διετέλεσεν ως συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου, μετείχεν εις την αντιπροσωπίαν της Εκκλησίας εις τας συνελεύσεις του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών ΠΣΕ και είχε συμβάλει εις την βελτίωσιν των σχέσεων με το Βατικανόν. Έλαβε δε μέρος και εις το Κολυμβάριον.

Την 9ην Ιουνίου 2015, ο Σεβασμιώτατος έδωσε συνέντευξιν εις το τότε agioritikovima.gr, εις την οποίαν αναφέρει και τα ακόλουθα: «Δυσ­τυχώς λόγω του σχίσματος και λοιπών διαφόρων ιστορικών συγκυριών οι χριστιανοί δεν είναι πλέον ενωμένοι εν Χριστώ. Τόσο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όσο και ο προτεσταντικός κόσμος δεν επιτρέπουν την συνοδική έκφραση αυτή της Εκκλησίας και την εν συν­όδω απεικόνιση της συνειδήσεως κάθε τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας… Ο οραματιστής Πατριάρχης Αθηναγόρας κατέβαλε μέγιστη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος αγωνίζεται να πραγματοποιηθεί η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος των Ορθοδόξων Εκκλησιών προκειμένου να εκφραστεί η εν Χριστώ ενότητά μας και να αντιμετωπισθούν οι σύγχρονες ιστορικές και πολιτικοκοινωνικές προκλήσεις. Η Εκκλησία της Ελλάδος συμμερίζεται τον αγώνα αυτόν και προσπαθεί να συμβάλει στο μέτρο των δυνάμεών της… Όπως σας είπα και παραπάνω ο χριστιανικός κόσμος βιώνει τον διχασμό. Κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της εν Χριστώ ενότητος είναι έργο του Θεού. Είναι εντολή του Χριστού μας να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο συντονιστικός ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπεριέχει και την διακονία αυτή».

Ο Σεβασμιώτατος ονομάζει τον Παπισμόν «Εκκλησίαν» και μάλιστα δέχεται την θεωρίαν της διηρημένης Εκκλησίας! Μάλιστα, θεωρεί ότι η Συνοδική έκφρασις της Ορθοδοξίας εμποδίζεται από την διαίρεσιν αυτήν! Επικροτεί τον μασόνον Πατριάρχην Αθηναγόραν και τας ενεργείας του, όπως και του νυν Πατριάρχου! Υποστηρίζει ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συμμερίζεται τα εγχειρήματα αυτά, ως και αν η Ι. Σύνοδος να τον είχεν ορίσει επισήμως ως εκπρόσωπον! Τέλος, αποδίδει εις το Πατριαρχείον ρόλον συντονιστού! Από που προκύπτουν όλα αυτά; Από που απορρέει ότι το Πατριαρχείον έχει ρόλον συντονιστού; Ποίας άλλας διακονίας, υπονοεί ο Σεβασμιώτατος, ότι έχει το Πατριαρχείον πέραν της διαποιμάνσεως του ποιμνίου του και της συγκλήσεως της Ιεραρχίας του, την οποίαν ποτέ δεν συγκαλεί; Παρακαλούμεν την σεπτήν Ιεραρχίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος να ερωτήση τον Σεβασμιώτατον δια τα  δο­γματικά και κανονικά ζητήματα, τα οποία ανακύπτουν από τας δηλώσεις του. Πάντως ο διχασμός του Κολυμβαρίου τον διαψεύδει περίτρανα!

Εφιστώμεν ιδιαιτέρως την προσοχήν εις τον Μακαριώτατον να μη εμπιστεύεται οποιανδήποτε τυχόν ανάμειξιν η συμβουλήν του Σεβασμιωτάτου εις τα οικονομικά, έστω και αν τα γνωρίζη είτε εκ σπουδών είτε εκ θητείας, διότι θα εκτεθή ανεπανορθώτως από τας οικουμενιστικάς απόψεις του Σεβασμιωτάτου. Αν εις αυτό συνδυάσωμεν και το γεγονός ότι ο «Άρχων» του Πατριαρχείου και μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΕΑΠ κ. Μ. Καρλούτσος «συνόδευσε τον Πάπα και τον Οικ. Πατριάρχη στο ιστορικό κοινό προσκύνημά τους στην Ιερουσαλήμ», τότε η κατάστασις, η οποία διαμορφώνεται δεν είναι ευοίωνος. Εξαιρού­μεν μάλιστα από αυτά μεγάλο δημοσίευμα της Press Time της 6ης Ιουνίου 2015, εις το οποίον αναφέρεται ότι δια οικονομικούς και πνευματικούς λόγους: «Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι ήδη, η Εκκλησία έχει θέσει τον επόμενο στόχο της και συζητά με το Βατικανό για την επόμενη συνεργασία… αφορούν το να σταλεί στην Ελλάδα για προσκύνημα το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού… που αποθησαυρίζεται στην Παναγία των Παρισίων…». Ήδη με το άδειον δήθεν «σκήνωμα» της Αγίας Ελένης εξετέθη ο Μακαριώτατος και η Ιεραρχία…

Έτερα ανοικτά μέτωπα: Αι αγοροπωλησίαι του 2009

Το πρώτον από αυτά δια την Διοίκησιν της Εκκλησίας είναι η αναμενομένη δίκη δια τας πωλήσεις εις την Βουλιαγμένην την 11ην Μαρτίου 2009 «με τίμημα που κρίθηκε από την έρευνα του ανακριτή ότι τελικά ήταν κατά πολύ χαμηλότερο από την πραγματική αξία των εκτάσεων αυτών…», όπως έγραφε το newsbomb.gr της 30ης Μαΐου 2015. Ο Μακαριώτατος είχεν ορίσει ως πρόεδρον της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ) τον κυρόν Θεόκλητον, Μητροπολίτην Ιωαννίνων, και την γενικήν διεύθυνσιν της ιδίας υπηρεσίας εις τον κ. Αντώνιον Ζαμπέλην. Τον Μάρτιον του 2011 παρά την επιμονήν του κυρού Θεοκλήτου και του Σεβ. Μητρ. Ύδρας κ. Εφραίμ, οι οποίοι υπεστήριξαν την παράτασιν της θητείας του κ. Ζαμπέλη, όπως εδημοσίευσε το tovima.gr της 16ης Μαρτίου 2011, αυτό δεν επιτυγχάνεται. Πολλοί προέβλεπαν πτώσιν των οικονομικών.

Αι χρηματοδοτήσεις δια πολεοδομικά έργα

Την 26ην Φεβρουαρίου 2014 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ύδρας κ. Εφραίμ ανέπτυξεν εις την Ιεραρχίαν την δεινήν οικονομικήν κατάστασιν. Μεταξύ άλλων, αυτό οφείλεται εις το γεγονός ότι τα προηγούμενα έτη υπήρχαν οικονομικαί χορηγίαι η άλλαι πηγαί. Μεταξύ των πηγών συγκεκριμένου σκοπού ήταν και το ΕΤΕΡΠΣ (Εθνικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων), δια το οποίον η Καθημερινή της 17ης Μαΐου 2015 «αποκαλύπτει τον εξωφρενικό τρόπο διαχείρισης ενός κρατικού ταμείου την προηγούμενη δεκαετία». Η εφημερίς αναφέρει και τις ακόλουθες Ι. Μητροπόλεις, οι οποίες είχαν λάβει ποσά, χωρίς όμως να τις καταγγέλη, αν και είναι πιθανόν ότι θα ερευνηθούν:

«Επίσης χρηματοδοτήθηκαν οι Μητροπόλεις Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων με 100.000 ευρώ (2008), Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης με 150.000 ευρώ, Ζακύνθου με 100.000 ευρώ (2009) και η Ιερή Αρχιεπισκοπή Κρήτης με 150.000 ευρώ. Ανάμεσα στα «ιερά» κονδύλια ξεχωρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης και η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, που με αποφάσεις του 2008 έλαβαν 300.000 ευρώ και 250.000 ευρώ αντίστοιχα». Ο Σεβ. Ύδρας δεν έκλεισε την υπόθεσιν των νέων Θρησκευτικών άρον άρον, ώστε να ακολουθήση η συνάντησις Αρχιεπισκόπου και Γαβρόγλου δια την περιουσίαν;

 

Previous Article

Οικουμενισταί και διώκται

Next Article

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΘΑ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟΝ!

Διαβάστε ακόμα