Τοὺς «ἐνόχλησε» ἡ ἀφίσα

Share:

Τοῦ κ. Βασιλείου Χ. Στεργιούλη

Ἦταν νὰ τὸ δοῦμε κι αὐτὸ ἀνάμεσα στὰ τόσα καινοφανῆ, ἀντιφατικὰ καὶ παράδοξα ποὺ συμβαίνουν στὴ χώρα μας. Τὴ σφοδρὴ δηλαδὴ ἀντίδραση καὶ πολεμικὴ ποὺ ξεσήκωσαν κάποιοι εὐαίσθητοι «προοδευτικοὶ» σὲ σχετικὴ καμπάνια κατὰ τῶν ἀμβλώσεων. Τὴ θεώρησαν ὀπισθοδρόμηση. Ὅτι μᾶς ἐπαναφέρει στὸ Μεσαίωνα. Γιατί πρόοδος φαίνεται πὼς εἶναι κατ’ αὐτοὺς τὸ νὰ φονεύουν οἱ γονεῖς τὰ παιδιά τους.
Αὐτὸ τὸ μήνυμα ἔδωσαν οἱ λυσσαλέες ἀντιδράσεις τους στὴ διαφημιστικὴ ἐκστρατεία κατὰ τῶν ἀμβλώσεων τοῦ Κινήματος «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω». Τοὺς ἐνόχλησε ἡ σχετικὴ ἐνημέρωση τῆς κοινῆς γνώμης γιὰ τὶς ἀμβλώσεις. Ἰδίως τὸ μήνυμα ποὺ περνοῦσε ἡ ἀφίσα, ποὺ εἶχε ἀναρτηθεῖ στὸ Μετρὸ τῆς πρωτεύουσας μὲ τὸ σύνθημα «Διάλεξε τὴ ζωή».
Δὲν ζητοῦσε ἡ ἀφίσα τὴν κατάργηση τοῦ νόμου ποὺ ἐπιτρέπει τὶς ἀμβλώσεις, ὅπως ἀνακριβῶς ὑποστηρίχθηκε. Ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ στρεφόταν «ἐναντίον ἑνὸς κατοχυρωμένου καὶ ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικῶν». Ἀλλὰ ὑπερασπίζονταν τὸ δικαίωμα στὴ ζωή τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, ποὺ τὸ ἴδιο δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ τὸ ὑπερασπισθεῖ.
Τὸ Κίνημα «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω» μὲ τὴν ἐν λόγῳ καμπάνια ἀσκοῦσε νόμιμο, εἰρηνικὸ καὶ συνταγματικὰ κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ὅσοι τὸ ἀρνοῦνται, ἐμφανίζουν ἔλλειμμα δημοκρατίας. Καὶ θὰ πρέπει νὰ σταματήσουν νὰ παριστάνουν τὸν δημοκράτη. Ἡ δημοκρατία εἶναι τρόπος ζωῆς καὶ σεβασμοῦ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἄλλου. Ἰδίως δὲ ὅταν αὐτὸς δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τὰ ὑπερασπισθεῖ. Πότε ἐπιτέλους θὰ ἐννοήσουμε ὅτι τὰ δικαιώματά μας τελειώνουν ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζουν τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων;
Τὸ πλέον παράδοξο καὶ ἀδικαιολόγητο εἶναι ὅτι στὶς ἀντιδράσεις αὐτὲς τῶν «εὐαίσθητων προοδευτικῶν» ὑπέκυψε τὸ Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν καὶ Μεταφορῶν καὶ μὲ ἐντολὴ τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ κατέβηκε ἀμέσως ἡ ἐν λόγῳ ἀφίσα ἀπὸ τοὺς χώρους τοῦ Μετρό. Αὐτὴ εἶναι ἡ δημοκρατία μας. Ὑποκύπτει ἡ διοίκηση σὲ ὅσους φωνασκοῦν. Σὲ ὅσους κάνουν «ντόρο».
Ἔχει γεμίσει ἡ χώρα ἀπὸ ποικίλες ἀφίσες, διάφορα γκράφιτι καὶ συνθήματα πολλὲς φορὲς ὑβριστικὰ καὶ χυδαῖα σὲ ἰδιωτικοὺς καὶ δημόσιους χώρους. Δὲν ἐξαιροῦνται ἀπὸ αὐτὲς τὶς βρωμιὲς οὔτε τὰ δικαστικὰ μέγαρα. Καὶ δὲν παρατηρεῖται ἰσχυρὴ ἀντίδραση.
Δὲν ἐνόχλησε οὔτε τὸ ὁμοφυλοφιλικὸ Gay Pride (ὁμοφυλοφιλικὰ φιλιὰ) στὶς στάσεις τῶν λεωφορείων. Ἐνόχλησε ὅμως ἡ ἀφίσα ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ! Γιατί προφανῶς ἔλεγε τὰ πρά­γματα μὲ τ’ ὄνομά τους καὶ ἔθετε ἠθικὰ διλήμματα. Ξυπνοῦσε συνειδήσεις καὶ χαλοῦσε τὰ σχέδια πονηρῶν δυνάμεων.
Ἔτσι μπορεῖ νὰ θριαμβεύει ἡ παιδοκτονία. Ὁ Μαλθουσιανισμός. Τὸ ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας. Καὶ μάλιστα στὴ χώρα μας, ποὺ ἡ ὑπογεννητικότητα καλπάζει. Ἐγγίζει τὰ ὅρια τοῦ θανάτου τοῦ ἔθνους, ἀφοῦ ὁ ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων μειώνεται τραγικὰ καὶ αὐξάνονται οἱ θάνατοι. Ξεπερνοῦν πολὺ τὶς γεννήσεις, καὶ δὲν ἀνανεώνεται καὶ δὲν ἀντικαθίσταται ὁ πληθυσμός μας. Πρὶν σαράντα περίπου χρόνια ὑπολογιζόταν ὅτι σὲ χίλιους Ἕλληνες γεννιοῦνταν μόνον ἕξι, ἐνῷ στὴν γείτονα Τουρκία εἰκοσιπέντε. Σήμερα ἡ πληθυσμιακή μας κατάσταση εἶναι ἄξια θρήνων. Ἂν συνεχίσουμε ἔτσι, σὲ λίγα χρόνια οἱ Ἕλληνες θὰ εἴμαστε μειοψηφία στὴ χώρα μας. Καὶ πλειοψηφία τὰ ἀναρίθμητα πλήθη τῶν λαθρομεταναστῶν κ.ἄ.
Οἱ ἀμβλώσεις ἀποτελοῦν τὴν φυλετική μας αἱμορραγία. Γι’ αὐτὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικροτεῖται κάθε προσπάθεια περιορισμοῦ τους. Ἀντὶ αὐτοῦ ὅμως ἐμεῖς τὶς πολεμοῦμε. Πριονίζουμε μόνοι μας τὰ κλαδιὰ τοῦ ἐθνικοῦ μας δένδρου.
Εἴμαστε ἀντιφατικὴ κοινωνία. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ὁ πρωθυπουργὸς ἐξαγγέλλει μέτρα πρὸς αὔξηση τῆς γεννητικότητας (χρηματικὴ ἐπιδότηση γιὰ κάθε παιδὶ ποὺ θὰ γεννιέται ἀπὸ τὸ τρέχον ἔτος). Καὶ ἁρμόδιοι παράγοντες δὲν συμπαρίστανται στὴν ἐπαινετὴ ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία πρὸς περιστολὴ τοῦ κύματος τῶν ἀμβλώσεων (ὑπολογίζεται ὅτι ξεπερνοῦν τὶς τριακόσιες χιλιάδες τὸ χρόνο).
Εἴμαστε συγχρόνως καὶ ἀντιφατικὴ καὶ ὑποκριτικὴ κοινωνία. Τονίζουμε, ὀρθῶς, τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ καὶ στιγματίζουμε τὴν καθ’ οἱονδήποτε τρόπο στέρησή του ἀπὸ τὰ ἀπαραίτητα τῆς ζωῆς ἀγαθά, ἀλλὰ καὶ τὴν σεξουαλική του κακοποίηση, τὴν ἐργασιακή του ἐκμετάλλευση καὶ ἄλλα δεινά. Ἀλλὰ συγχρόνως ἐκφράζουμε ὅλη τὴν ἀντίθεσή μας στὴν πρωτοβουλία ὑπεράσπισης τοῦ δικαιώματός του στὴν ζωή.
Πότε, ἐπιτέλους, θὰ συνέλθουμε;

Previous Article

Αναβάλλονται προσωρινώς όλες οι καθημερινές Ιερές Ακολουθίες

Next Article

Ὁ Κύπρου ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΝ εἰς τὸν Κων/λεως νέαν πρωτοβουλίαν συνεννοήσεως τῶν Προκαθημένων

Διαβάστε ακόμα