Τοῦρκος ἱστορικός: Οἱ σημερινοὶ Τοῦρκοι εἶναι ἐξισλαμισμένοι χριστιανοί!

Share:

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ «βόμβα» ἔριξε ὁ Τοῦρκος ἱστορικὸς Mehmet Efe Caman στὴν Τουρκία, ἀποδεικνύοντας πὼς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ της εἶναι ἐξισλαμισμένοι Χριστιανοί! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ καθηγητής, ὅπως σχολιάζεται, δὲν μπορεῖ φυσικὰ νὰ πεῖ πὼς οἱ σημερινοὶ τουρκόφωνοι τῆς Ἀνατολίας ἐξισλαμίστηκαν καὶ ὑπέστησαν γλωσσικὴ ἀφομοίωση καὶ λέει πὼς «Εἴμαστε Ρωμιοί», δηλαδὴ Ἕλληνες (Ρωμιοὺς μᾶς λένε οἱ Τοῦρκοι). «Μὴ ξεχνᾶτε ὅτι εἴμαστε κληρονόμοι τοῦ Βυζαντίου», συνέχισε ὁ καθηγητής, προσθέτοντας: «Καὶ γι’ αὐτὸ ὑπῆρχαν πολλοὶ γάμοι κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ περίοδο. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο εἴμαστε μουσουλμάνοι Rum. Τὸ Rum εἶναι παράγωγο τοῦ ὅρου Rhomaioi-East Roman (Ρωμαῖοι) καὶ χρησιμοποιεῖται σὲ πολλὲς ἰσλαμικὲς χῶρες, ὅταν ἀναφέρονται  στοὺς Ἕλληνες. Τὸ Rum βρίσκεται στὴν προ-ἰσλαμικὴ ἐπιγραφὴ Namara καὶ ἀργότερα στὸ Κοράνι (7ος αἰώνας), ὅπου χρησιμοποιεῖται, γιὰ νὰ ἀναφερθεῖ στὴ σύγχρονη Βυζαντινὴ (Ἀνατολικὴ Ρωμαϊκὴ) Αὐτοκρατορία ὑπὸ τοὺς Ἑλληνόφωνους αὐτοκράτορες τῆς δυναστείας τοῦ Ἡράκλειτου. Ἡ Τουρκία ἀποκαλεῖ τὴν ἑλληνικὴ μειονότητά της Rum, ὅπως ἐκείνους ποὺ ζοῦν στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Τένεδο καὶ τὴν Ἴμβρο καὶ ἀναφέρεται στοὺς Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὴν Ἑλλάδα ὡς Ἕλληνες-Ἴωνες. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, διαφοροποιοῦν τοὺς Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδας καὶ τοὺς Ἕλληνες τῆς Τουρκίας»! Παράλειψε ὅμως νὰ ἀναφερθεῖ στὰ ἑκατομμύρια τῶν Κρυπτοχριστιανῶν στὴ γείτονα χώρα, στὴν ὁποία δὲν τολμοῦν νὰ ἐκφράσουν ἐλεύθερα τὴν πίστη τους!

Previous Article

«Μακεδονικὴ» μειονότης;

Next Article

Ωμή κοροϊδία με τις γερμανικές αποζημιώσεις