Το αποτέλεσμα των μυστικών συναντήσεων

Share:

Ο Ομ. Καθηγητής κ. Ι. Κονιδάρης αποκαλύπτει πόσαι αλλαγαί έγιναν εις τον Καταστατικόν Χάρτην επί Αρχιεπισκοπείας Ιερωνύμου Β . Ίσως μερικαί εξ αυτών να ήσαν προς όφελος της Εκκλησίας, δια τούτο δεν πρέπει να καταδικάζωνται συλλήβδην. Ωστόσον ο τρόπος διαβουλεύσεως δεν δύναται να παρακάμπτη επ’ ουδενί την Ιεραρχίαν. Το Πατριαρχείον όμως, διατί πρέπει να έχη πάντοτε λόγον; Ποία άλλη Ορθόδοξος Εκκλησία έχει εξωθεσμικόν κέντρον να αναμειγνύεται; Παραθέτομεν μέρος από το άρθρον του εις την εφημερίδα «Το Βήμα» της 4ης Μαρτίου 2019:

«Το κλίμα στην ποιμαίνουσα Εκκλησία επιβαρύνεται από την κρίση στις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και την αποδεδειγμένη πλέον υποστήριξη του Αρχιεπισκόπου προς την κυβέρνηση και προσωπικώς προς τον Πρωθυπουργό… Ο Ιερώνυμος, προφανώς επηρεασμένος από τη μαθητεία του κοντά στον Σεραφείμ και επιθυμώντας να τονίσει τη διαφορτικότητά του σε σχέση με τον προκάτοχό του στον θρόνο των Αθηνών, κινήθηκε επιτηδευμένα σε χαμηλούς τόνους και με τον τρόπο αυτόν πέτυχε να επιβάλλει τη θέλησή του, να ορίζει ακόμη και πρόσωπα της επιλογής του σε κυβερνητικά αξιώματα και να νομοθετεί, διαχρονικά και διακομματικά, θέσεις της Εκκλησίας, τροποποιώντας σιωπηρώς τον Καταστατικό Χάρτη, αξιοποιώντας αριστοτεχνικά και το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Πρόσφατη έρευνα κατέδειξε μάλιστα ότι από τις 33 τροποποιήσεις του Καταστατικού Χάρτη από το 1977 έως σήμερα, οι 25, που τις χαρακτηρίζει «περιπτωσιολογία και ρουσφετολογία», έλαβαν χώρα επί Αρχιεπισκοπείας Ιερωνύμου, οι περισσότερες χωρίς γνώση ούτε της Ιεραρχίας, ούτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Previous Article

Ποίους εννοεί ο κ. Γιαγκάζογλου;

Next Article

Απάντηση προς το «Φως Φαναρίου»

Διαβάστε ακόμα