«Το απ’ αιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον»

Share:

Η ΜΕΓΑΛΗ εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου είναι για την Εκκλησία μας κορυφαίος εορτολογικός σταθμός του ενιαυτού, διότι αποτελεί την απαρχή όλων των εορτών του εκκλησιαστικού έτους. Το ίδιο αποτελεί και απαρχή όλων των σωτηριωδών γεγονότων, τα οποία έγιναν για την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Την αγία αυτή ημέρα εορτάζουμε λαμπρώς την ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού στην πάναγνη σάρκα της Αγίας Παρθένου, ώστε δι’ Αυτού να πραγματοποιηθεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Την μεγάλη αυτή ημέρα έχουμε την εκπλήρωση της πιο ελπιδοφόρας υποσχέσεως του Θεού στην ανθρωπότητα. Όταν οι πρωτόπλαστοι γενάρχες μας παράκουσαν την θεία εντολή στην Εδέμ και προτίμησαν το δρόμο της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου, ο απόλυτα αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός έδωσε τη μεγάλη υπόσχεση, πως σε μελλοντικούς χρόνους θα έρθει στον κόσμο ο «Γιος της Γυναίκας», για να βάλει τέλος στο κράτος του διαβόλου και να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. «Και έχθραν θήσω ανά μέσον σου και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπέρματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, τηρήσεις συ αυτού πτέρναν» (Γεν. 3, 17). Κύριο πρόσωπο της εορτής η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία αποδέχτηκε να διορθώσει το ολέθριο σφάλμα της προμήτορος Εύας. Κατέστη η Νέα Εύα, η οποία αξιώθηκε να κυοφορήσει τον Νέο Αδάμ, το Λυτρωτή του κόσμου. Ας υμνήσουμε την μεγάλη αυτή ημέρα, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τον δι’ ημάς ενανθρωπήσαντα Θεό μας και ας μακαρίσουμε την Παναγία μας, η οποία αξιώθηκε να γίνει το τίμιο σκεύος της Θεότητας και το μέσον της σωτηρίας μας!

Previous Article

Υπόδειγμα ανθρωπιστού ο Σεβ. Σάμου

Next Article

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Διαβάστε ακόμα