Το «αρχιεπισκοπικόν» δικέφαλον

Share:

Μεταξύ των αμέσων συνεργατών του Αρχιεπισκόπου είναι ο κ. Γεώργιος Βασιλείου, Διευθυντής του Γρ. Τύπου της Ι. Συν­όδου, και ο κ. Ιωάννης Τσούρας, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του κ. Ιερωνύμου. Ο πρώτος εδημοσίευσε κείμενον, το οποίον προεκάλεσε μεγάλας αντιδράσεις σχετικώς με το «σκοπιανόν». Δια το ίδιον ζήτημα, αλλά εις την αντίθετον γραμμήν, εδημοσίευσε κείμενον και ο κ. Τσούρας, ο οποίος εσχολίασεν επιπροσθέτως γραπτώς:

«Ένα ιστορικό ψέμα (δήθεν Μακεδονική γλώσσα με Κυριλλική γραφή), «δόμησε» μια εθνική αυταπάτη (Βόρεια Μακεδονία). Ποιός νους, ποιά ψυχή, μπορεί να δεχτεί τέτοια αλλοίωση, γλωσσική και εθνική; Τώρα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Οι Ηγεμόνες κάνουν σχέδια και η Ιστορία γελάει».

Διατί διερωτάται εφ’ όσον η απάντησις εις τα ερωτήματα είναι προφανής; Δεν αρκεί εις τον κ. Τσούραν να κοιτάξη εις το διπλανόν γραφείον; Θα ήτο άριστον να μελετήση ο κ. Τσούρας το κείμενον του κ. Βασιλείου και να έχωμεν ένα δημόσιον διάλογον.

Το πραγματικόν ερώτημα είναι άλλο: δι᾽ αυτά που δημοσιεύουν λαμβάνει γνώσιν πρώτα ο Αρχιεπίσκοπος; Εκείνος τι τους απαντά, όταν τα μελετά η έστω μετά την δημοσίευσίν τους;

Ολίγη εντιμότης και αξιοπρέπεια! «Και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ» δεν γίνεται, διότι κάποιοι νομίζουν ότι, όταν απευθύνωνται εις το ποίμνιον, απευθύνονται εις πρόβατα…

Previous Article

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ, Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΔΙΩΚΕΤΑΙ!

Next Article

Σεβ. Λαγκαδά: «αλλαγή της πληθυσμιακής συνθέσεως»

Διαβάστε ακόμα