ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Share:

ΑΠΟ ΤΗΝ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων ἕως τὴν πρὸ προηγούμενη Κυριακὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διαβάζονται στὴν Ἐκκλησία μας περικοπὲς ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου. Ὁ ἀπόστολος Ματθαῖος, πρώην τελώνης, ἄφησε τὴν ἐπικερδῆ ἐπιχείρησή του, ἀκολούθησε πιστὰ τὸν Κύριο καὶ συνέγραψε τὸ ὁμώνυμό του Εὐαγγέλιο, ἀρχικὰ στὴν ἑβραϊκὴ γλώσσα, γιὰ τὸν εὐαγγελισμὸ καὶ χρήση τῶν ἐξ Ἑβραίων Χριστιανῶν καὶ ἀργότερα τὸ μετέφρασε στὴν ἑλληνική, γιὰ τοὺς ἐξ ἐθνῶν Χριστιανούς. Τὸ Εὐαγγέλιο στὴν ἑβραϊκὴ χάθηκε ἐνωρίς, ἀντίθετα τὸ Εὐαγγέλιο στὴν ἑλληνικὴ διατηρήθηκε, ἀποτέλεσε μέρος τοῦ «κανόνα τῆς Καινῆς Διαθήκης» καὶ εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Διακρίνεται γιὰ τὴν σαφήνειά του καὶ τὴ χάρη του, τὶς ζωηρὲς εἰκόνες, τὴν παραστατικότητα, τὴν ἀκρίβεια καὶ τὸν ρεαλισμό. Παραθέτει πλῆθος προφητειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, στοχεύοντας νὰ ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας τῶν προφητῶν. Εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν Εὐαγγελιστής, ὁ ὁποῖος συνδέει τὴν Καινὴ Διαθήκη μὲ τὴν Παλαιὰ καὶ ἀποδεικνύει τὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἂς ἐντάξουμε ὁ καθένας μας, καὶ στὴν κατ’ ἰδίαν ἀνάγνωση τῶν Ἱερῶν Γραφῶν, τὰ σωτήρια γραφόμενα καὶ τοῦ ἐν λόγῳ Εὐαγγελίου.

Previous Article

Οι ανεμβολίαστοι έχουν 9 φορές μικρότερη θνητότητα από αυτούς που έκαναν δύο δόσεις!

Next Article

Άγιοι αρχιερείς γίνατε βασιλικότεροι του βασιλέως. Οδηγείτε σε σχίσμα την Εκκλησία