Το Σαμπεζύ, oι χειροτονίες και ο Σεβ. Ν Ιωνίας

Share:

Μόλις εις το προηγούμενον φύλλον του «Ο.Τ.» εγράφη ότι η παραίτησις του κ. Φειδά εξέφραζε την δυσαρέσκειάν του έναντι της πορείας που έχει λάβει το οικουμενιστικόν Κέντρον του Σαμπεζύ και ήλθεν η επιβεβαίωσις. Ο Σεβ. Ελβετίας κ. Μάξιμος, ενώ δεν έχει ακόμη συμπληρώσει έτος εις τον θρόνον του, προβαίνει εις χειροτονίας· υπακούει όμως εις την προτροπήν του Απ. Παύλου «χείρα ταχέως μηδενί επιτίθη»; Η ιερατική διακονία είναι μέγα υπούργημα και μέγιστον η αρχιερατική, την οποίαν ο Σεβασμιώτατος οφείλει να υπηρετή με φόβον Θεού. Ως επληροφορήθημεν από ανακοινωθέν της 4ης Μαρτίου 2019:

«Προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ελβετίας κ. Μαξίμου, την Κυριακή της Απόκρεω, 3 Μαρτίου 2019, ετελέσθη στον Ιερό Σταυροπηγιακό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου Γενεύης, η εις Διάκονον χειροτονία του Οσιολ. Μοναχού…

Τοιουτοτρόπως, συνεπληρώθη ένας πρώτος κύκλος χειροτονιών, έξι νέων στην ηλικία πρεσβυτέρων και Διακόνων, οι οποίοι πλέον στελεχώνουν την Ιερά Μητρόπολη Ελβετίας…

Η Μοναχική κουρά του νέου Διακόνου έγινε το Σάββατο 2 Μαρτίου στο επ’ ονόματι του Αγίου Νικολάου τιμώμενο Ναΰδριο του Επισκοπείου…».

Παρά τα όσα έγραψεν ο «Ο.Τ.» δια το Σαμπεζύ ο Σεβ. Νέας Ιωνίας εξεθίασεν αυτό εις την ημερίδα «Θρησκεία και Διπλωματία». Η ομιλία του μας προβλημάτισεν, αν ο Σεβασμιώτατος απεικονίζει την πραγματικότητα, όπως επίσης αν τελικώς αποδέχεται ένα παγκόσμιον αντικανονικόν ρόλον του Φαναρίου. Παραθέτομεν μικρόν απόσπασμα από την ομιλίαν του της 1ης Μαρτίου 2019:

«Βάσει των ανωτέρω, η εσωτερική δομή και λειτουργία του Κέντρου ακτινοβολεί στη Δύση τη σύγχρονη εικόνα της Ορθοδοξίας μέσω της εποικοδομητικής λειτουργίας των διορθόδοξων σχέσεων. Ως Πατριαρχικό Σταυροπήγιο βιώνει αδιαλείπτως τον ανεξάντλητο πλούτο της θείας λατρείας στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο και ετήσιο κύκλο των ιερών ακολουθιών και εορτών… Είναι λοιπόν προφανές ότι το Κέντρο, ως Πατριαρχικό Σταυροπήγιο του Οικουμενικού Θρόνου, αποτελεί όχι μόνο θεσμική προέκτασή του στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και επιτελικό όργανο της οικουμενικής του αποστολής τόσο στις διορθόδοξες, όσο και στις διεκκλησιαστικές σχέσεις… Συν­επώς, το Πατριαρχικό Κέντρο της Γενεύης ως οίκος διορθόδοξος στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά και ως «οίκος πνευματικός» (Α Πέτρ. Β , 5) έχει αποστολή και προορισμό τη διακονία της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως και «συμπάσης της επί γης Χριστανοσύνης», αλλά και της «καθόλου ανθρωπότητος»…».

Previous Article

Απάντηση προς το «Φως Φαναρίου»

Next Article

Κοινή πολιτική ΗΠΑ και ΕΕ κατά της Ρωσίας

Διαβάστε ακόμα