Το Φανάρι ζητεί την Β. Ελλάδα;

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

Ο φερόμενος ως Θεολόγος, Εκκλησιαστικός Ιστορικός και Νομικός κ. Ιωάννης Ελ. Σιδηράς, ο οποίος έχει γράψει πολλά εγκώμια δια τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως προσφάτως εδημοσίευσε κείμενόν του με τίτλον «Ο αοίδιμος Σμύρνης Χρυσόστομος για το καθεστώς των «Νέων Χωρών»». Το κείμενον αυτό ανήρτησε το ιστολόγιον «Φως Φαναρίου», του οποίου ο διαχειριστής κ. Π. Ανδριόπουλος έχει ζητήσει και την καθαίρεσιν κληρικών δια τας αντιδράσεις τους περί του Κολυμβαρίου. Ο κ. Σιδηράς καταλήγει ως εξής:

«Σήμερα… με δεδομένη τη συρρίκνωση του ελληνικού στοιχείου της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, ο ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί το κύριο στήριγμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Από τις γραπτές μαρτυρίες οι οποίες αποτελούν διαχρονικές ιερές παρακαταθήκες του Εθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Αγίου Χρυσοστόμου, καθίσταται απολύτως σαφές ότι το ζήτημα των εκκλησιαστικών επαρχιών των λεγομένων Νέων Χωρών ουδέποτε «έκλεισε», αλλά είναι λίαν επίκαιρο και παραμένει ανοικτό, διότι ακριβώς σχετίζεται άμεσα με την ίδια την επιβίωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο διατηρεί απαραμείωτο και απολύτως ισχυρό το κυριαρχικό δικαίωμα αυτού να κρίνει ότι το «άχρι καιρού» έχει εκπληρωθεί η ως «ιστορική αναγκαιότητα» παρήλθε και ότι «νυν καιρός επέστη»».

Το «Φως Φαναρίου» απηχεί τας απόψεις του Πατριαρχείου. Το «νυν καιρός επέστη» είναι άποψις η προειδοποίησις του Φαναρίου;

 

Previous Article

Υπέρ νέας «Μ. Συνόδου» ετάχθη ο Σεβ. Ναυπάκτου

Next Article

Τον βλάσφημον ούτε η γη δεν τον δέχεται