Τρεῖς Ὑπουργοὶ προάγγελοι τῆς πλήρους ἀπαγορεύσεως τῆς Θ. Κοινωνίας!

Share:

Ἡ Κυβέρνησις προσπαθεῖ νὰ ἀποσείση ἀπὸ ἐπάνω της τὴν κατηγορίαν ὅτι ἔχει λάβει δρακόντεια μέτρα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐπίσης καὶ αὐτὸ ποὺ ἔγραψεν ὁ «Ο.Τ.», ὅτι δὲν ἐκκλησιάζονται καὶ δὲν μεταλαμβάνουν ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ ὑπουργοί. Ἔτσι ἔσπευσεν ὁ ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς Μεταναστεύσεως καὶ Ἀσύλου κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος τὴν 17ην Σεπτεμβρίου πρὶν τὴν κεκανονισμένην συνάντησιν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν νὰ προσέλθη τὸ πρωὶ εἰς πανηγυρίζοντα ἱ. ναὸν καὶ νὰ λάβη τὴν Θ. Εὐχαριστίαν, ἐπειδή, ὡς εἶπεν, εἶχε τὰ γενέθλιά του! Ἐπηκολούθησαν βεβαίως ἐπικρίσεις. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «sportime.gr» τῆς 19ης Σεπτεμβρίου 2020:

«Ὁ σάλος ποὺ προκλήθηκε μετὰ τὴν δημοσιοποίηση τῆς φωτογραφίας ποὺ δείχνει τὸν κύριο Γιῶργο Κουμουτσάκο νὰ μεταλαμβάνει σὲ ἐκκλησία στὸ Ψυχικό, εὔλογα μᾶς δημιουργεῖ κάποιες σημαντικὲς ἀπορίες ἀλλὰ καὶ ἀγανάκτηση γιὰ τὴν ὑποκρισία ποὺ κυριαρχεῖ στὸ πολιτικὸ (καὶ ὄχι μόνο) σκηνικό.

Πρώτη πρώτη ἡ ἀντιπολίτευση ἔσπευσε νὰ ἐξαπολύσει «πυρά». Ὁ ἀναπληρωτὴς ἐκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Ἀλέξανδρος Νικολαΐδης μὲ ἀνάρτησή του στὸ Twitter, πῆρε θέση γιὰ τὸ ζήτημα καὶ ἄσκησε κριτικὴ στὸν κ. Κουμουτσάκο, γράφοντας:

«Τὴν ὥρα ποὺ ἡ κυβέρνηση ἐξαγγέλλει νέα μέτρα κατὰ τῆς πανδημίας, ὁ κ. Κουμουτσάκος μεταλαμβάνει. Κόντρα στοὺς ἐπιδημιολόγους, κόντρα στὴ δημόσια ὑγεία, κόντρα στὴ λογική. Κι ὕστερα ψάχνουμε ποιοὶ δίνουν τροφὴ στὸ κίνημα κατὰ τῆς μάσκας. Συγχαρητήρια»…

Ὁ κ. Κουμουτσάκος μετὰ ἀπὸ τὶς «βολὲς» ποὺ δέχθηκε, ἀντὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ μὲ σθένος τὴν ἄσκηση τοῦ θρησκευτικοῦ του δικαιώματος, ἔσπευσε νὰ δώσει «ἐξηγήσεις»! Ἐκεῖ ἔχουμε φτάσει δυστυχῶς. Βουλευτὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου νὰ ἀπολογεῖται στὴν κοινὴ γνώμη ἐπειδή… κοινώνησε!

Ἔγραψε:

«Λυπᾶμαι ποὺ μία αὐθόρμητη εἰλικρινὴς ἐπιθυμία καὶ ἀνάγκη τὴν ἡμέρα τῶν γενεθλίων μου, ποὺ δημοσιοποιήθηκε ἐρήμην μου, δημιούργησε θέμα. Προφανῶς δὲν ἐνθαρρύνω ὁποιονδήποτε σὲ αὐτὴν τὴ στάση. Ἀντίθετα, προτρέπω ὅλους νὰ τηρήσουν πλήρως τὰ κυβερνητικὰ μέτρα ὑπὲρ τῆς δημόσιας ὑγείας»…

Ὁ κύριος Χαρδαλιᾶς δήλωσε γιὰ τὸ θέμα:

«Ὅλοι Χριστιανοὶ εἴμαστε, ἁπλὰ δὲν ἔχουμε ἐπιλέξει νὰ κάνουμε ἐπίδειξη τῆς πίστης μας… …ὅλα τὰ μέλη τῆς κυβέρνησης πρέπει νὰ δίνουμε τὸ καλὸ παράδειγμα καὶ κυρίως νὰ τηροῦμε χωρὶς ἐκπτώσεις τοὺς κανόνες ποὺ ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ τηρήσουν»…

Καὶ ὁ Ὑπουργὸς πολιτικῆς προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιᾶς ὅμως προσεκόμισε διαπιστευτήρια πίστεως. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «news247.gr» τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 2020:

«Δὲν ἔχουν περάσει παρὰ ἐλάχιστες ἡμέρες ποὺ ὁ Νίκος Χαρδαλιᾶς ἔψεξε δημοσίως τὸν Γιῶργο Κουμουτσάκο γιὰ τὴν ἐνέργειά του νὰ κοινωνήσει…

Καὶ ὁ ἴδιος ὅμως δὲν ἀποδεί­χθηκε ἀπολύτα συνεπής, διότι ὁ φακὸς τὸν συνέλαβε νὰ φιλᾶ τὸ χέρι παπᾶ στὴν Καρδίτσα χωρὶς νὰ φορᾶ μάσκα».

Ἀνησυχητικαὶ εἶναι καὶ αἱ δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως κ. Σπυρίδωνος (Ἀδώνιδος) Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος ἐφιλοξενήθη εἰς τηλεοπτικὴν ἐκπομπὴν τοῦ Σκάι. Εἰς τὸν κ. Γεωργιάδην ἐτέθη τὸ ἐρώτημα «ἔχετε πάει σὲ ἐκκλησία νὰ κοινωνήσετε», ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀπέφυγε τὴν ἀπάντησιν, λέγων: «εἶναι εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα καὶ δὲν τὰ μοιράζομαι μαζί σας στὴν τηλεόραση». Εἰς τὴν ἐπιμονὴν τοῦ δημοσιογράφου κ. Μ. Καψῆ ὅτι ἡ θ. Κοινωνία μεταδίδει ἀσθενείας ὁ κ. Γεωργιάδης εἶπε τὰ ἑξῆς:

«ὀφείλω νὰ εἶμαι πάρα πολὺ εἰλικρινής, ἐγὼ ἂν εἶχα πειστεῖ ὅτι αὐτὸ ποὺ λέτε ἦταν ἀληθὲς δὲν θὰ δίσταζα καθόλου νὰ λάβω μέτρα, εἶμαι σίγουρος ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ συνέβαλε ἐποικοδομητικὰ νὰ παρθοῦν ἄμεσα μέτρα, ὅπως καὶ τὴν προηγούμενη φορά. Μέχρι στιγμῆς τὰ ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα ποὺ μᾶς ἔχουν τεθεῖ ὑπόψη ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες… δὲν ἔχουν συνδέσει τὴ διάδοση τῆς ἐπιδημίας μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, γιὰ νὰ εἴμαστε σοβαροί… Μέχρι στιγμῆς δὲν ἔχει ὑπάρξει τέτοια ἀπαγόρευση (τῆς Θ. Κοινωνίας). Δὲν εἶπα ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει τέτοια ἀπαγόρευση. Τὴν περασμένη φορὰ στὸ lockdown εἴχαμε ἀπαγορεύσει κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴ θεία Λειτουργία. Ἄρα καὶ αὐτὸ (τὴν Θ. Κοινωνίαν). Τὸ εἴχαμε κάνει ὅταν χρειαζόταν. Σήμερα ποὺ μιλᾶμε δὲν εἴμαστε σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἂν βρεθοῦμε ἐγὼ θὰ τὸ ὑποστηρίξω».

Ὅταν λοιπὸν ὁ πρῶτος Ὑπουργὸς λέγη ὅτι μετανοεῖ, διότι ἐκοινώνησε καὶ προτρέπει ὅλους νὰ τηρήσουν τὰ μέτρα τῆς Κυβερνήσεως, ἐννοῶν νὰ μὴ κοινωνοῦν, ὁ δεύτερος προτρέπει, ὑπερθεματίζων, μὲ ἀφορ­μὴν τὸ περιστατικὸν αὐτὸ νὰ τηροῦνται «χωρὶς ἐκπτώσεις»(!) οἱ κανόνες καὶ ὁ τρίτος ὅτι εἶναι πιθανὴ ὑπὸ προϋποθέσεις μία ἀπαγόρευσις τῆς Θ. Κοινωνίας, ὅπως καὶ τὴν προηγουμένην φοράν, τί συμπεραίνομεν; Ὅλη ἡ Κυβέρνησις πιστεύει ὅτι ἡ Θ. Κοινωνία μεταδίδει ἰοὺς καὶ διὰ τοῦτο συνιστᾶ νὰ μὴ μεταλαμβάνη κανείς, ἕως ὅτου μάλιστα ἔλθη καὶ ἡ πλήρης ἀπαγόρευσις ἂν ἔτσι κρίνουν οἱ ἴδιοι. Χριστιανοὶ προασπίσατε τὴν πίστιν σας πρὶν εἶναι ἀργά!

Previous Article

29 Σεπτεμβρίου

Next Article

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ…

Διαβάστε ακόμα