Τριπλῆ παραβίασις τῆς κανονικότητος εἰς τὴν Οὐκρανίαν

Share:

ΕΧΟΥΜΕ ἀσκήσει πολλὲς φορὲς κριτικὴ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιο, γιὰ τὶς πολλὲς οἰκουμενιστικὲς παρεκκλίσεις του. Ὅμως τώρα νοιώθουμε τὴν ὑποχρέωση νὰ τὸν ἐπαινέσουμε γιὰ τὴν σθεναρὴ ὀρθὴ στάση του στὸ οὐκρανικὸ πρόβλημα. Δηλώνει ἐξ ἀρχῆς ἀπόλυτα ἀντίθετος μὲ τὴν «ἀκατανόητη» σπουδὴ καὶ τὴν αὐθαιρεσία τοῦ κ. Βαρθολομαίου νὰ χορηγήσει αὐτοκεφαλία στοὺς ἀμετανόητους σχισματικοὺς καὶ ἀχειροτόνητους τοῦ Κιέβου, προβάλλοντας ὡς μόνη λύση τὴν Πανορθόδοξο Σύνοδο. Σὲ πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὰ Τίρανα ἐπισκόπου τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας ὁ κ. Ἀναστάσιος δήλωσε: «Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν Οὐκρανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ βιώνω ὡς προσωπικὴ τραγῳδία. Αἰσθάνομαι ἄρρωστος, ἐπὶ ἕνα χρόνο ἤδη, ὅταν παρακολουθῶ αὐτὰ τὰ γεγονότα… Νιώθω ὅτι δὲν συμβαίνει αὐτὸ πολὺ μακριά. Νιώθω ὅτι συμβαίνει σὲ μένα. Αἰσθάνομαι ὅτι παραβιάστηκαν τρεῖς θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχή, ἡ Θεία Εὐχαριστία καὶ ἡ συναλληλία… Ἔχω τονίσει ἐπανειλημμένα, ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ “Πατριάρχης” Φιλάρετος Ντενισένκο εἶχε καταδικαστεῖ, καθαιρεθεῖ καὶ ἀναθεματιστεῖ, δὲν εἶχε κανένα δικαίωμα νὰ χειροτονεῖ κανένα. Ἔτσι οἱ “ἱεράρχες” καὶ “κληρικοὶ” τῆς σχισματικῆς “Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας” δὲν ἔχουν Ἀποστολικὴ Διαδοχή. Ἔχω ἐπίσης θρηνήσει ὅταν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπέλεξε νὰ ἐνεργήσει μὲ ἀπερίσκεπτο καὶ μονομερῆ τρόπο γιὰ τὴ χορήγηση Αὐτοκεφαλίας στὴ σχισματικὴ Ὀρθόδοξη “Ἐκκλησία” τῆς Οὐκρανίας» (Ἱστ. Κατάνυξη)! Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι τὴ στάση του αὐτὴ θὰ τὴν κρατήσει μέχρι τέλους καὶ δὲν θὰ μιμηθεῖ τὸν «Κριτὴ τῆς Οἰκουμένης»!

Previous Article

Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος παράδεισος

Next Article

Θλίψις δια την γενικήν απαγόρευσιν της ορθοδόξου χριστιανικής λατρείας, εις καιρόν πανδημικής νόσου

Διαβάστε ακόμα