ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ

Share:

Μεταξὺ τῶν πολλῶν συγκινητικῶν ἐκδηλώσεων διὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημον κήρυξιν τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, κατὰ τὴν πανηγυρικὴν ἡμέραν τῆς 25ης Μαρτίου, ἐτελέσθη νεκρώσιμον τρισάγιον ὑπὸ τοῦ γνωστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Διώτη (θεολόγου-δημοσιογράφου-συγγραφέως-ἐκδότου, ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν) μὲ ψάλτην τὸν καθηγητὴν Μαθηματικῶν κ. Ἰωάννην Σωτηρόπουλον περὶ ἀναπαύσεως τῶν ἡρώων τῆς ἀπελευθερωτικῆς ἐπαναστάσεως. Τὸ τρισάγιον αὐτὸ ἐτελέσθη εἰς τὴν λεωφόρον τῶν ἡρώων αὐτῶν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ Πεδίου Ἄρεως τῶν Ἀθηνῶν μὲ 21 ἐντυπωσιακὰς καὶ ἀντιπροσωπευτικὰς προτομὰς τῶν ἡρωικῶς ἀγωνισθέντων διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς Πατρίδος μας ἀπὸ τὸν τυραννικὸν ζυγὸν τῆς Τουρκίας. Εὐδιάκριτος εἶναι ἡ προτομὴ τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

Ὁ πατὴρ Ἰωάννης παρετήρησεν ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν πολλῶν ἐτῶν ἀνεπτύχθησαν μεταξὺ τῶν προτομῶν ὑψηλοὶ θάμνοι καὶ κλάδοι δένδρων, οἱ ὁποῖοι ἐμποδίζουν τὴν θέαν τῶν προτομῶν ὡς σύνολον καὶ προτείνει, ὅπως ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία ἐνεργήσῃ διὰ τὸν σχετικὸν καθαρισμὸν καὶ νὰ ἐξωραΐσῃ τὸν ὅλον χῶρον μὲ συστάδα χαμηλῶν πυκνῶν θάμνων, οἱ ὁποῖοι κουρεύονται κατὰ διαστήματα.

Previous Article

«Στοιχεῖα γιὰ τὸν κορωνοϊὸ ἐντελῶς παραπειστικὰ»

Next Article

Οι επιστήμονες δεν κάνουν την δουλεία τους!!