Τό ξύλο τῆς γνώσεως τό ἐξιτήριο καί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ τό εἰσητήριο τοῦ Παραδείσου

Share:

 

 

Previous Article

«Χαίροις ὁ Ζωηφόρος Σταυρὸς τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὡραῖος παράδεισος»

Next Article

Ὁμιλία εἰς τόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό