Τό φῶς τῶν ἀρετῶν καί ἡ φωσφορίζουσα μαυρίλα τῆς ἁμαρτίας

Share:

 

Θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς

Αναφορά στην Καιομένη καρδιά του Τυφλού και στο Φωτισμό του. Ερμηνεία της Ευαγγελικής περικοπής από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας με τη βοήθεια της ερμηνείας τυ Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς στην προς Εφεσίους επιστολή.

—-

Ο τυφλός ζητούσε την όρασή του για να πάει να δουλέψει. Αυτό φαίνεται από την προετοιμασία που είχε κάνει και ανέμενε τον Μεσσία.

Αφού η αμαρτία είναι σκοτάδι, πώς η περίοδος διαστροφής της Αληθείας ονομάζεται διαφωτισμός; Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέει ότι η αμαρτία ψευτο-φωτίζει, για να είναι ελκυστική. Η αμαρτία σκορπίζει βρωμιά, γεμίζει τον άνθρωπο με σκοτάδι.

Ενώ η Αρετή φωτίζει τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν χρειάζεται να αλλάζει την Ηθική της γιατί αυτά που διδάσκει είναι η Αλήθεια, η οποία μένει εις τον Αιώνα.

 

Previous Article

Ζῆλος καί ζηλωτισμός ἐπί τῇ βάσει τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως

Next Article

Διαλογική συζήτησις Εὐαγγελικῶν καί Ὀρθοδόξων – 40ον