Τὰ θλιβερὰ καὶ ἀνησυχητικὰ παρεπόμενα τοῦ «ἀνοίγματος» τῶν Ἐκκλησιῶν

Share:

ΤΕΛΙΚΑ, ἡ «λαοπρόβλητη» καὶ «ἐθνοσωτήρια» κυβέρνησή μας, ἀφοῦ ἔδειξε τὸ πλέον ἐχθρικό της πρόσωπο πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἐξαντλώντας, μόνο πρὸς αὐτή, καὶ τὸ τελευταῖο γράμμα τοῦ νόμου, ποινικοποιώντας ἀκόμα καὶ τὴ Θεία Κοινωνία, «μᾶς ἔκανε τὴ χάρη» καὶ ἄνοιξε τοὺς ναούς, ἔπειτα ἀπὸ δύο μῆνες σφραγίσματος γιὰ τοὺς πιστούς. Ἀλλά, τοὺς ἄνοιξε πραγματικά; Ὄχι βέβαια, ἀφοῦ ἔβαλε μία σειρὰ προϋποθέσεων, γιὰ τὴ μὴ «διασπορὰ τοῦ ἰοῦ» στοὺς ναούς! Καὶ ἡ ΔΙΣ τί ἔκανε γι’ αὐτό; Ὅ,τι ἔκανε τὸ προηγούμενο διάστημα: ὑπάκουσε δουλικὰ στὰ κελεύσματα τῶν «εἰδικῶν» χριστιανομάχων λοιμωξιολόγων, ἀποδεχόμενη νὰ παριστάνουν οἱ ἱερεῖς τοὺς πορτιέρηδες, νὰ ἀπολυμαίνουν καὶ νὰ ἐμποδίζουν τοὺς πλεονάζοντες πιστοὺς νὰ εἰσέρχονται στὸ ναό! Πόσοι πρέπει νὰ εἰσέρχονται, σύμφωνα μὲ τὴν ΚΥΑ; 20,30, 40, τὸ πολὺ 50 πρόσωπα, ὅσα τετραγωνικὰ μέτρα καὶ ἂν εἶναι ὁ ναός! Ἐπίσης συστήνεται στοὺς πιστοὺς νὰ φοροῦν μάσκες, νὰ ἀπολυμαίνουν τὰ χέρια τους, νὰ τηροῦν ἀποστάσεις καὶ νὰ μὴ ἀσπάζονται τὶς ἅγιες εἰκόνες! Κάποιοι μάλιστα «ὑπερευαίσθητοι» κληρικοὶ ἔβαλαν συνεργεῖα νὰ ἀπολυμάνουν τοὺς ναούς. Ἀλλὰ ἐρωτᾶται: ἀπὸ τί νὰ τοὺς ἀπολυμάνουν, ἀφοῦ ἦταν κλειστοὶ ὥς τώρα ἀπὸ τοὺς ἐν δυνάμει «μολυσμένους» πιστούς; Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Εἶναι εὐνόητο, οἱ «ἅγιοι» ἀρχιερεῖς τῆς ΔΙΣ, μὲ τὴν ἄκριτη ἀποδοχὴ τῆς ΚΥΑ, ἀποδέχτηκαν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, τὶς ἀπόψεις τῶν χριστιανομάχων «εἰδικῶν» ὅτι οἱ ναοὶ μποροῦν νὰ γίνουν ἑστίες μολύνσεων, πὼς ἡ Θεία Χάρις εἶναι ἀνενεργή, ἀδύνατη νὰ προφυλάξει ἀπὸ τὴν «φονικὴ» ἐπιδημία! Πῶς δικαιολογοῦν τὴν παρεμπόδιση πλεοναζόντων πιστῶν στὶς ἐκκλησίες, ὅταν ὁ Χριστὸς εἶπε πὼς «τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω» (Ἰωάν.6.37); Τί λόγο θὰ δώσουν στὸ Θεό, ὅσοι ἐκβάλλουν πιστοὺς ἀπὸ τοὺς ναούς; Ζοῦμε, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, πρωτόγνωρες καταστάσεις, σαφῶς ἐσχατολογικοῦ χαρακτήρα! Ἂς προσευχηθοῦμε νὰ βάλει ὁ Θεὸς τὸ ἅγιο χέρι Του!

Previous Article

Ἡ ΔΙΣ, ἀντὶ διὰ μεταμέλειαν, ὑπεραίρεται!

Next Article

Ἡ ὑπουργὸς Παιδείας προσβάλλει τὴν θείαν Κοινωνίαν!

Διαβάστε ακόμα