«Τὰ ΜΜΕ νὰ ποῦν τί εἰσέπραξαν»

Share:

Δὲν ἔχουν δημοσιοποιηθῆ ποῖα μέσα ἐνημερώσεως καὶ πόσα χρήματα ἔλαβαν διὰ τὴν προπαγάνδα περὶ κορωνοϊοῦ. Ὁ «Ο.Τ.» οὔτε ἔλαβε οὔτε πρόκειται ποτὲ νὰ λάβη χρήματα, ἀκριβῶς διότι ἐπολέμησε καὶ θὰ πολεμᾶ αὐτὴν τὴν ἀθλίαν προπαγάνδα, ποὺ ἔκλεισε τοὺς Ἱ. Ναούς. Παραθέτομεν δημοσίευμα τοῦ κ. Ἀγγέλου Τσέκερη εἰς τὴν ἐφημερίδα «Αὐγὴ» τῆς 12ης Ἰουνίου 2020:

«Οἱ διάφορες ἀκροβασίες τοῦ Στ. Πέτσα καὶ οἱ δικαιολογίες ποὺ ἐπικαλεῖται, γιὰ νὰ μὴ δημοσιοποιήσει τὰ ποσὰ ἐκθέτουν τὸν ἴδιο καὶ τὴν κυβέρνηση καὶ ἐπιβεβαιώνουν αὐτὸ ποὺ καταλαβαίνει ὅλος ὁ κόσμος: ὅτι τὰ χρήματα αὐτὰ ἔχουν μοιραστεῖ μὲ πολιτικοὺς καὶ πελατειακοὺς ὅρους, ὡς ρουσφέτι σὲ ΜΜΕ -ὑπαρκτὰ καὶ ἀνύπαρκτα- καὶ σὲ ἐπιχειρηματίες ποὺ διάκεινται φιλικὰ πρὸς τὴν κυβέρνηση.

Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ διαφήμιση στὰ ΜΜΕ εἶναι στὸ ναδίρ, αὐτὸ συνιστᾶ συνειδητὴ ἐπιλογὴ γιὰ τὸ ποιὰ μέσα θὰ πάρουν ὀξυγόνο καὶ ποιὰ θὰ ὁδηγηθοῦν στὴν ἀσφυξία. Κι αὐτὸ εἶναι μία βρώμικη κίνηση. Πρῶτον, γιατί χτυπάει εὐθέως τὴ δημοκρατία καὶ τὴν πολυφωνία τοῦ Τύπου. Καὶ δεύτερον, γιατί βρωμάει διαπλοκὴ καὶ μίζες. Ὅπως παλιότερα τὰ διαφημιστικὰ κονδύλια τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ἀπέναντι σ’ αὐτὴ τὴν ἄθλια κυβερνητικὴ πρακτική, τὰ ἴδια τὰ ΜΜΕ ὀφείλουν νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ τοπίο καὶ νὰ ὑπερασπιστοῦν τὸ κῦρος τῆς ἐνημέρωσης. Νὰ βγοῦν καὶ νὰ ποῦν τί ποσὸ ἔχουν εἰσπράξει ἀπὸ τὰ 20 ἑκατομμύρια τῆς περίφημης καμπάνιας. Ἡ «Αὐγὴ» (καθημερινὴ ἔκδοση, κυριακάτικη ἔκδοση καὶ ἱστοσελίδα) πῆρε συνολικὴ διαφήμιση ὕψους 12.000 εὐρώ. Ἄλλα 5.000 εὐρὼ πῆρε ὁ ραδιοφωνικὸς σταθμὸς 105,5 Στὸ Κόκκινο».

Previous Article

Ὁ Ναυπάκτου καὶ ἡ «πατριαχικὴ αὐλή»

Next Article

Ὁ Πανεπιστημιακὸς κ. Μ. Μαριόρας ἀφήνει ἔκθετον τὸν Γ. Γ. Θρησκευμάτων κ. Γ. Καλαντζῆν διὰ τὸ Τέμενος

Διαβάστε ακόμα