Τὰ παιχνίδια μὲ τὸν διάβολον σκοτώνουν!

Share:

Τόν περασμένο Ὀκτώβριο ἡ διεφθαρμένη Δύση «ἑόρτασε» τὴν σατανικὴ ἑορτὴ τοῦ Χάλογουιν, ἀλλὰ ὄχι χωρὶς σοβαρὲς συνέπειες. Δεῖτε τὴν εἴδηση:  «Σὲ 146 ἀνέβηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ἀπὸ ποδοπατήματα κατὰ τὴ διάρκεια ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὸ Χάλογουιν σὲ μία κεντρικὴ συνοικία τῆς πρωτεύουσας Σεούλ, ἐνῷ 150 ἄνθρωποι ἔχουν τραυματιστεῖ, ἀνέφερε ἕνας ἀξιωματοῦχος τῶν πυροσβεστικῶν δυνάμεων, σὲ νέο ἀπολογισμὸ τῆς τραγῳδίας. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τραυματίες νοσηλεύονται σὲ κρίσιμη κατάσταση δήλωσε ἕνας ἀξιωματοῦχος τῶν ὑπηρεσιῶν ἔκτακτης ἀνάγκης, ἐνῷ τόνισε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ἐνδέχεται νὰ αὐξηθεῖ περαιτέρω. Ἡ τραγῳδία συνέβη καθὼς ἕνα τεράστιο πλῆθος κόσμου ξεχύθηκε στὴν περιοχὴ Ἰτεουὰν μία κεντρικὴ συνοικία τῆς πρωτεύουσας γιὰ τοὺς ἑορτασμοὺς τοῦ Χάλογουιν. Ἐκπρόσωπος τῆς πυροσβεστικῆς ἀνέφερε ὅτι 140 ἀσθενοφόρα ἔφτασαν στὸ σημεῖο, γιὰ νὰ δώσουν τὶς πρῶτες βοήθειες σὲ τραυματίες. Οἱ πυροσβεστικὲς ἀρχὲς στὴν Σεοὺλ ἀνακοίνωσαν ἀρχικὰ ὅτι δεκάδες ἄνθρωποι νοσηλεύτηκαν γιὰ καρδιακὴ ἀνακοπή. Ἕνας πρῶτος ἀπολογισμὸς ἔκανε λόγο γιὰ δύο θανάτους. Στὴν Νότια Κορέα, οἱ ἐργαζόμενοι διάσωσης ἀναφέρουν καρδιακὴ ἀνακοπὴ ἕως ὅτου ἕνας γιατρὸς ἀνακοινώσει ἐπίσημα τὸν θάνατο ἑνὸς ἀτόμου» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Ὁ Σατανᾶς σκοτώνει τοὺς «πανηγυριστές» του!

Previous Article

Ἐν ψυχρῷ δολοφονίαι – Γ΄

Next Article

Σκάνδαλα διαφθοράς και παραιτήσεις πλήττουν τον Zelensky