Τὰ πολιτικὰ μέτρα διὰ τὸν ἰὸν τελικῶς ἔβλαψαν τὰ ἀθῶα ἑλληνόπουλα!

Share:

Πολλάκις εἶχον προειδοποιηθῆ οἱ πολιτικοί, ἀλλὰ καὶ τὸ μέρος τῆς κοινωνίας, τὸ ὁποῖον συνεφώνει μὲ τὰ ἀπαράδεκτα, ὡς φαίνεται καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, δρακόντεια μέτρα ὅτι αἱ ἐπιπτώσεις τους θὰ εἶναι ὀδυνηρότεραι τοῦ ἰοῦ καὶ συγχρόνως μακροχρόνιοι. Ποῖος θὰ ἀναλάβη τὴν εὐθύνην; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Παναγιώτου Λαμψιώτη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «sportime.gr» τῆς 3ης Μαΐου 2022:

«Ἕνα ἄκρως ἀνησυχητικὸ φαινόμενο γιὰ τὴν καταρρέουσα ψυχολογία τῶν παιδιῶν στὰ χρόνια τῆς πανδημίας, καταγράφεται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ὁμάδα τῆς Παιδοψυχιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Καραμανδάνειου νοσοκομείου στὴν Πάτρα.

Οἱ ἀριθμοὶ εἶναι ἀμείλικτοι καὶ ἀποτυπώνουν τὸ μέγεθος τῆς καταστροφικῆς ἐπίδρασης τῶν πολιτικῶν ποὺ ἀκολούθησαν κυβέρνηση καὶ «εἰδικοί». Σύμφωνα μὲ ρεπορτὰζ τῆς ἐφημερίδας «Πελοπόννησος», ἀπὸ τὸν Ἰούνιο ὥς τὸ Νοέμβριο τοῦ 2021, ἀπὸ τὰ τακτικὰ ἰατρεῖα τῆς Παιδοψυχιατρικῆς Κλινικῆς πέρασαν 3.000 παιδιά (!), ἐνῷ εἶχαν νοσηλευτεῖ 20.

Ὑπερβολικὸ στρές, κατάθλιψη, αὐτοκτονικὲς τάσεις, διαταραχὲς λόγου, σχολικὴ ἄρνηση, βίαιες συμπεριφορές, εἶναι μερικὰ μόνο ἀπὸ τὰ ψυχικὰ συμπτώματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα μὲ ἐπικεφαλῆς τὴ διευθύντρια τῆς Κλινικῆς, Εὐθυμία Ἄρ. Λώλου.

Ἡ κ. Λώλου βρίσκει ἐξήγηση γιὰ αὐτὸ τὸ ἄκρως ἀνησυχητικὸ φαινόμενο, στὶς συνέπειες τοῦ παρατεταμένου ἐγκλεισμοῦ ποὺ ἐφαρμόστηκε γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας: «Ὁ ἐγκλεισμὸς ἔχει προκαλέσει πάρα πολλὰ προβλήματα, ὅπως ἡ κατάθλιψη, ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ βίαιη συμπεριφορά. Πιστεύω ὅτι ὅσο περνάει ὁ καιρὸς θὰ βγοῦν πάρα πολλὰ προβλήματα στὰ παιδιὰ ποὺ μεγαλώνουν κάτω ἀπὸ μὴ φυσιολογικὲς συνθῆκες, ὅπως εἶναι ὁ ἐγκλεισμὸς καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ συνεπάγεται ἡ πανδημία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ὅταν διακεκριμένοι ἐπιστήμονες (ὅπως ὁ Ἰωάννης Ἰωαννίδης ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι), ἀντικειμενικοὶ δημοσιογράφοι ἀλλὰ καὶ ἐδῶ σὰν θέση τοῦ Sportime, θιγόταν γιὰ μῆνες τὸ θέμα τῶν ἀνυπολόγιστων ψυχολογικῶν συνεπειῶν στὰ παιδιὰ (καὶ στοὺς ἐνήλικες) ἀπὸ τοὺς παρατεταμένους ἐγκλεισμούς, οἱ προειδοποιήσεις δὲν ἔβρισκαν καμία ἀνταπόκριση.

Καὶ τώρα – δυστυχῶς – ὁλόκληρη ἡ χώρα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὰ ἀπότοκα τῶν αὐστηρῶν ἐγκλεισμῶν. Τὰ παιδιὰ ἔζησαν γιὰ δύο χρόνια μία ἐντελῶς ἀφύσικη ζωή, ποὺ ἀποδείχθηκε τραυματικὴ γιὰ τὸν εὐαίσθητο ψυχισμό τους. Μία καθημερινότητα ποὺ περιλάμβανε κατατρομοκράτηση ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ἀσφυκτικὲς πιέσεις ἀπὸ ἐκπαιδευτικούς, συν­εχῆ κλεισίματα σχολείων, μασκοφορία, πολύμηνη ἀπομόνωση στὸ σπίτι, τηλεκπαίδευση, ἀτελείωτα τέστ, ὑπερβολικὰ μέτρα, αὐστηροὺς ἐλέγχους.

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πρωτοφανὲς κλῖμα φρενίτιδας, ἐπιστρατεύτηκαν ἀκόμα καὶ «ἐκπαιδευτικὰ» παραμύθια ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας (τοῦ Εὐγένιου Τριβιζᾶ), ὅπου ἐμφυτευόταν στὸ παιδὶ ἡ ἐνοχὴ καὶ ὁ φόβος πὼς μπορεῖ νὰ «ξεπαστρέψουν» τὸν παπποὺ καὶ τὴ γιαγιά, ἂν γίνουν ἡ αἰτία νὰ κολλήσουν κορωνοϊό!

Πῶς νὰ μὴ ἀναπτύξουν ψυχικὲς διαταραχὲς τὰ παιδιά, ἐφόσον εἴχαμε τόσο ἀκατάλληλους χειρισμοὺς ἀπὸ κυβέρνηση καὶ εἰδικούς; Χιλιάδες παιδιὰ ἔχασαν τὴν ἀνεμελιά, τὴν χαρὰ καὶ τὴν φυσικὴ ροπή τους πρὸς τὴν κοινωνικοποίηση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ συρρέουν στοὺς παιδοψυχιάτρους οἱ ἀπελπισμένοι γονεῖς σήμερα.

Τὸ κράτος δὲν μεριμνᾶ γιὰ τὴ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη στὰ παιδιὰ

Οἱ ἰθύνοντες συνεχίζουν νὰ κωφεύουν μπροστὰ σὲ αὐτὸ τὸ φοβερὸ κοινωνικὸ πλῆγμα. Τὰ 3.000 παιδιὰ μέχρι τὸν περασμένο Νοέμβρη εἶναι ἕνας πρωτοφανὴς ἀριθμὸς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σημάνει συναγερμὸ στοὺς ὑπεύθυνους. Καὶ ὅμως, ἡ Παιδοψυχιατρικὴ Κλινικὴ ἀντιμετωπίζει σοβαρὸ πρόβλημα ὑποστελέχωσης, ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἴδιοι οἱ γιατροί.

«Πιεζόμαστε πάρα πολὺ γιὰ νὰ καλύψουμε τὶς ἐφημερίες. Μὲ ὑπερπροσπάθεια ποὺ κάνουμε ὅλοι καλύπτονται τὰ τακτικὰ ἰατρεῖα. Εἶναι πάρα πολὺ δύσκολη ἡ κατάσταση, διότι τὰ δικά μας περιστατικὰ δὲν εἶναι μία ἁπλὴ ἐξέταση. Θέλεις πολὺ χρόνο μὲ τὸ παιδὶ καὶ πολὺ χρόνο μὲ τοὺς γονεῖς. Εἶναι μία σύνθετη κατάσταση» εἶπε ἡ κ. Λώλου, τονίζοντας ὅτι εἶναι ἀπαραίτητοι τουλάχιστον ἄλλοι δύο γιατροί, γιὰ νὰ καλύπτονται ὅλες οἱ ἀνάγκες τῆς κλινικῆς καὶ τῶν παιδιῶν.

Ἡ γενιὰ τῶν παιδιῶν ποὺ εἶναι τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας, ἀφήνονται στὴν τύχη τους ἀπὸ ἕνα ἀδιάφορο κράτος ποὺ ὄχι μόνο τὰ ζημίωσε ψυχικά, ἄλλα δὲν κάνει τίποτα, γιὰ νὰ ἐπανορθώσει τὴ ζημιά. Ὁ Θάνος Πλεύρης ἀπὸ τὴ μία δείχνει ἐξαιρετικὴ ἱκανότητα στὸ νὰ κλείνει Νοσοκομεῖα Παίδων (ὅπως ἔκανε μὲ τὸ προσωρινὸ κλείσιμο τοῦ Παίδων – Πεντέλης ποὺ ἐπίσης ἔχει Παιδοψυχιατρικὸ τμῆμα), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀδιαφορεῖ πλήρως στὸ νὰ διαμορφώσει ἕνα σοβαρὸ πλαίσιο ὑποστήριξης γιὰ τοὺς μεγάλους τραυματισμένους τῆς ὑπόθεσης τῆς πανδημίας, τὰ παιδιά μας».

Previous Article

Προς παγκόσμια κυβέρνηση; – Η κρίσιμη ψηφοφορία στον ΠΟΥ που μπορεί να ανοίξει την «πόρτα»

Next Article

Ο πραγματικός λόγος του πολέμου μεταξύ ΗΝΩΜEΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ-ΝΑΤΟ και Ρωσίας στην Ουκρανία