Τὰ φιλέτα τῆς Ἐκκλησίας

Share:

Τὰ φιλέτα τῆς Ἐκκλησίας

Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας

«Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἄλλος (πάσαλος) ξυλεύεται»

Μὴ ὑπαρχούσης… ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (Ι.Σ.Ι.), παραβιάζοντας τὸ Νόμο 590/ 77 καταργηθείσης ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου Β΄ μὲ σκοπὸ νὰ Διοικεῖ μὲ τοὺς Συν­­οδικοὺς Ἱεράρχας, ἀποτελούντων τὴν ΔΙΣ (Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο), ἡ ὁποία εἶναι τὸ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ τῆς ΙΣΙ, ὁ Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ καὶ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, κ. Κωνσταντέλλος διεκδικῆ τὴν περιοχὴ, ὅπου ἐστεγάζετο τὸ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ καὶ τὴν Περιφέρεια ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ, ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Α΄ εἶχε ἑτοιμάσει τὰ Σχέδια, γιὰ τὴν ἀξιοποίηση τῶν περιοχῶν αὐτῶν, κατεσκεύασε δὲ καὶ σχετικὴ ΜΑΚΕΤΤΑ, ἡ ὁποία εὑρίσκετο στὸ διάδρομο, ποὺ ὁδηγοῦσε στὸν ΟΔΕΠ καὶ ἡ ὁποία ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ διάδοχό του,  ὁ ὁποῖος μὲ τοὺς συνεργάτες του δὲν ἤθελε ἢ δὲν μποροῦσε νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο, καὶ αὐτὸς στὸν ἑπόμενο καὶ ὁ ἑπόμενος στὸν νῦν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ἔρχεται τώρα νὰ τά… πουλήσει, ἀφοῦ ὁ ἴδιος καὶ οἱ συνεργάτες του σκοπεύουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν κόπο καὶ τὶς προσπάθειες νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τοῦ προκατόχου του.

«Τοιοῦτος ἔπρεπεν ἡμῖν Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον ἄφησε τὸ ΛΥΚΟ νὰ κατασπαράξει τὰ πρόβατα, ἀλλὰ καὶ ὑποκύπτει στὸν κάθε ΚΑΙΣΑΡΑ, κλείνοντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς, γιὰ νὰ μή μποροῦμε νὰ κοινωνήσουμε, καὶ θὰ πεθάνουμε ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΙ.

Τὰ γράφω αὐτὰ, διότι καὶ ἡ μετριότητά μου συνετέλεσε στὸ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ ἔργο, ὅταν ὁ Μακαριστὸς ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ μοῦ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ μὲ συμπεριλάβει στὴν ὁμάδα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας καὶ ἔρχεται τώρα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος Β΄, νὰ μὴ ὑπολογίσει τὰ ξενύχτια μας, τοὺς ἱδρῶτες καὶ τὸ «στύψιμο» τοῦ μυαλοῦ μας, νὰ τὰ ἐξουθενώσει. Δὲν κατανοῶ γιατί ὅ,τι ἔκανα, αὐτὸ ἔγινε γιὰ τὴν Ἐκκλησία· μὲ ἀναγκάζει ὅμως νὰ περιαυτολογήσω. Παράτησα τὴ Δημόσια θέση τοῦ Διευθυντοῦ Λογιστηρίου καὶ ἔγινα Κληρικός, ἐπειδὴ ἀγάπησα τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ 17 ἐτῶν ἤμουν Κατηχητὴς καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα ἔγινα ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ἐπὶ σχεδὸν Εἰκοσιπενταετία, μὲ πολύτιμη Διοικητικὴ προσφορὰ στὴν Ἐκκλησία. Ἔγραψα στὴ Διαθήκη μου νὰ μὴ ἐκφωνηθοῦν λόγοι οὔτε νὰ γραφεῖ κάτι γιὰ τὸ πρόσωπό μου, τὸ λέω καὶ σὲ Σᾶς, Κύριε Διευθυντὰ καὶ ἐλπίζω νὰ τηρήσετε τὴν τελευταία μου θέληση.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

Previous Article

Ο Πούτιν βάζει τέλος στους γάμους των γκέι και την τεκνοθεσία από τρανς

Next Article

Χριστιανοί κρατούνται σε στρατόπεδα πλύσης εγκεφάλου στην Κίνα!