Τὰ ἐν Σουηδίᾳ ἐκκλησιαστικὰ παράδοξα

Share:

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης,

Θεολόγος- Δημοσιογράφος- Συγγραφεὺς- Ἐκδότης

Εἰς τὸν «Ο.Τ.» (2-4-2021) ὁ κ. Χρῆστος Τιμούδας καταγγέλλει πρωτοφανῆ, παράδοξα καὶ ἀπίστευτα ἐνεργήματα τοῦ νέου Μητροπολίτου Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναβίας κ. Κλεόπα. Ὁ Μητροπολίτης οὗτος ἐξηφάνισεν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικόν τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης ὅλας τὰς φορητάς εἰκόνας, ἀκόμη καὶ τὰ κανδήλια. Αὐτὴ ἡ πρᾶξις δὲν δικαιολογεῖται οὔτε μὲ τὸν κορωνοϊόν. Ὁ καταγγέλων τονίζει ἀκόμη, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι ὁ Μητροπολίτης διεμόρφωσε τὸν ἐσωτερικὸν χῶρον τοῦ Ναοῦ ὡς κοσμικὴν αἴθουσαν.

Ἔχω προσωπικὴν ἀντίληψιν καὶ ἐμπειρίαν διὰ τὸν Ναὸν αὐτόν. Ἐπὶ 25 ἔτη περίπου μετέβαινον τακτικὰ εἰς Σουηδίαν, Νορβηγίαν καὶ Δανίαν δι’ ἐθελοντικὴν ποιμαντικὴν διακονίαν τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων, ἐλλείψει Ἱερέων. Ὁ Ναὸς αὐτὸς ἐδωρήθη εἰς τὴν Μητρόπολιν μὲ ἐνεργείας τοῦ προκατόχου Μητροπολίτου π. Παύλου Μενεβίσογλου, ὁ ὁποῖος διεμόρφωσε τὸν προτεσταντικὸν αὐτὸν Ναὸν μὲ ὅλον τὸν κατανυκτικὸν ὀρθόδοξον διάκοσμον.

Ἔχω δεχθῆ, καὶ ἐγὼ ἀπὸ πρόσωπα τῆς ἐν λόγῳ Μητροπόλεως ἀπαξιωτικάς κρίσεις δι’ ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου π. Κλεόπα, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ παρελθὸν ἔχει ἐκφρασθῆ ἐπαινετικῶς δι’ ἐμέ. Παρακαλῶ λοι­πὸν τὸν Σεβασμιώτατον νὰ ἀποκαταστήση τὴν προτέραν ὀρθόδοξον κατάστασιν τοῦ Ναοῦ δι’ ἰδικὴν του ποιμαντορικὴν διόρθωσιν καὶ πρὸς ἄρσιν τοῦ ψυχοφθόρου μεγάλου σκανδαλισμοῦ τῶν πι­στῶν.

Previous Article

Δικαστήριο της Γερμανίας απαγόρευσε στους μαθητές τα rapid test και τη χρήση μάσκας.

Next Article

Καμία πανδημία δὲν ἦταν ποτὲ ἀόρατος ἐχθρός

Διαβάστε ακόμα