Τὰ ἔμβρυα φωνάζουν ἀπὸ ΗΠΑ εἰς τὰς Ἀθήνας

Share:

Οἱ Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐδειλίασαν καὶ δὲν ὑπερησπίσθησαν τὴν καμπάνια «Ἀφῆστε με νὰ ζήσω», ἐνῶ εἰς τὰς ΗΠΑ συμμετεῖχαν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι εἰς πορείαν! Θὰ δώσουν λόγον εἰς τὰ ἔμβρυα, ὅταν τὰ συναντήσουν κατὰ τὴν Β΄ Παρουσίαν. Ὁ κ. Καραμανλὴς ἀπαγορεύει, ἀλλὰ ὁ κ. Τρὰμπ ἐπικροτεῖ! Εἰς Ἀθήνας «δημοκρατικοὶ» καὶ εἰς Οὐάσινγκτον «φονταμενταλισταί»! Θέλομεν πολιτικοὺς ποὺ νὰ μὴ φονεύουν τὴν ἐπερχομένην γενεάν!

«Ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ἀπέστειλε ἀντιπροσωπία στὴν ἐτήσια «πορεία γιὰ τὴ ζωὴ» στὴν πρωτεύουσα τοῦ ἀμερικανικοῦ ἔθνους τὴν Παρασκευὴ 24 Ἰανουαρίου 2020. Ἡ ἐκδήλωση σηματοδοτεῖ τὴν 47η ἐπέτειο τῆς ὑπόθεσης «Roe κατὰ Wade», περὶ τοῦ νομίμου τῶν ἀμβλώσεων.

Ὁ Ἐπίσκοπος Μηδείας Ἀπόστολος ἡγήθηκε τῆς ἀντιπροσωπίας. Ἀκολούθησε ὁ Μητροπολίτης Τύχων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δανιήλ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μελχισεδέκ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μιχαήλ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Δαυίδ, ὁ ἐπίσκοπος Θωμᾶς, ὁ ἐπίσκοπος Δανιὴλ καὶ ὁ ἐπίσκοπος Παῦλος.

Ὁ ἐπίσκοπος Μηδείας Ἀπόστολος παρακολούθησε ἐπίσης τὴν «ἐθνικὴ προσευχὴ γιὰ τὴ ζωὴ» στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως, τὴν Τετάρτη 23 Ἰανουαρίου, τὸ βράδυ πρὶν ἀπὸ τὴν πορεία. Τὸ ἑπόμενο πρωί, οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, καθοδηγούμενοι ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες, συναντήθηκαν στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου γιὰ μία Θ. Λειτουργία πρὶν τὴν πορεία.

Τὴν πορεία, τὴν ὁποία παρηκολούθησε ὁ Πρόεδρος Donald J. Trump, ξεκίνησε τὸ μεσημέρι μὲ προσευχὴ ποὺ προσέφερε ὁ ἐπίσκοπος Μηδείας Ἀπόστολος στὸ National Mall στὴν 12η ὁδό. Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ συγκεντρώθηκαν κάτω ἀπὸ τὸ πανὼ “Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γιὰ τὴ Ζωή”.

Ἡ πορεία ξεκίνησε στὶς 1 μ.μ. καὶ προχώρησε κατὰ μῆκος τῆς Constitution Avenue στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ, ὅπου προσφέρθηκαν προσευχὲς γιὰ τὰ θύματα τῆς ἔκτρωσης».

Previous Article

Ψευδεπίσκοπος που επέστρεψε στον σχισματικό Φιλάρετο, κατηγορεί τον ψευδοΚιέβου Επιφάνιο για απάτη!

Next Article

Ὁ Τρίκκης εὐλογεῖ τοὺς Ρόταρυ!

Διαβάστε ακόμα